Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу розвитку підприємництва

Завідувач відділу розвитку підприємництва

Ступак Олена Миколаївна

Дні та часи прийому: щопонеділка, щовівторка, щочетверга з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: rp@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 29 років (22 роки стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Завідувач відділу розвитку підприємництва
Рік народження: 1967
Телефон: 423-20-80

Склад працівників

Ступак Олена МиколаївнаЗавідувач відділу розвитку підприємництва423-20-80
Ткаченко Анна ЮріївнаГоловний спеціаліст відділу розвитку підприємництва423-20-80
Ярошенко Лариса ГригорівнаГоловний спеціаліст відділу розвитку підприємництва423-20-80

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розвитку підприємництва Тернівської районної у місті ради

 І. Загальні положення

 • Відділ розвитку підприємництва виконкому Тернівської районної у місті ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний.
 • Відділ користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради. Відділ має печатку зі своїм найменуванням.
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про доступ до публічної інформації», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.
 • Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
 • Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.

 ІІ. Основні завдання та функції

 • Впровадження державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності в районі.
 • Розробка та підготовка заходів по виконанню вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,проведення експертизи нормативно-правових актів з регуляторних питань.
 • Створення цілісної і ефективної організаційно-економічної системи підтримки підприємництва.
 • Формування сприятливих умов для розкриття підприємницького потенціалу територіальної громади та підвищення її добробуту.
 • Сприяння формуванню та насиченню споживчого ринку товарами і послугами, поліпшенню їх якості з урахуванням попиту населення.
 • Залучення суб’єктів господарювання до виконання соціально-економічних програм розвитку району.
 • Відділ працює з постійною комісією з питань планування, бюджету, економіки та підприємницької діяльності Тернівської районної у місті ради.

ІІІ. Обов’язки

 • Планування діяльності районної у місті ради, її виконкому з підготовки проектів регуляторних актів; здійснення базових, повторних та періодичних відстежень їх регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес середовища в порядку визначеному Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Підготоквка цільових програм з питань місцевого самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання. Надання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
 • Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально - економічному розвитку району, координація цієї роботи на відповідній території.
 • Здійснення попереднього розгляду пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку суб’єктів господарювання, внесення у разі потреби до виконкому Криворізької міської ради пропозицій з цих питань.
 • Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативно-правових актів, проведення семінарів з питань розвитку підприємництва.
 • Здійснення планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
 • Підготовка рішень про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду, внесення пропозицій до районної у місті ради стосовно прийнятих нею рішень.
 • Підготока звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
 • Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, що належить до комунальної власності міста, та інших форм власності за погодженням з їх власниками.
 • Погодження подовженого або цілодобового режиму роботи об’єктів бізнесу.
 • Вжиття заходів щодо недопущення впродовж доби перевищення рівнів шуму, визначених санітарними нормами на захищених об'єктах.
 • Обмеження цілодобового та подовженого режимів роботи об’єктів у випадках порушення суб’єктами господарювання Правил додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність.
 • Здійснення відповідно до діючого законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, харчової промисловості, сфери послуг, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна, за належними безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах.
 • Організація роботи ринків розташованих на території району, ярмарків. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів.
 • Сприяння виконанню Правил благоустрою у м. Кривому Розі суб’єктами господарювання.
 • Формування електронних інформаційних ресурсів переліку об’єктів бізнесу з видачею декларацій про розміщення малих архітектурних форм.
 • Здійснення заборони або обмеження продажу пива, крім пива у пластиковій тарі, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів під час проведення масових заходів.
 • Забезпечення розробки документації впровадження системами управління якістю.
 • Організація на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади району суб’єктами господарювання.
 • Забезпечення здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 • Запровадження сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 • Сприяння розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління, підприємницької діяльності та інших сферах.
 • Взаємодія з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації, пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.
 • Надає інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.

ІV. Права

 • Відділ має право готувати проекти регуляторних актів, рішень районної у місті ради, її виконкому, розпорядження голови районної у місті ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Вносити на розгляд виконкому районної у місті ради питання організації і роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг.
 • Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, а також з суб’єктами підприємницької діяльності, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами, при виконанні покладених на нього завдань.
 • Вносити пропозиції щодо призначення та звільнення керівників торговельних підприємств комунальної власності.
 • Готувати і скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Одержувати в установленому порядку від суб’єктів господарювання інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань згідно з чинним законодавством.
 • Вимагати від керівників та спеціалістів підприємств обов’язкової присутності при розгляді питань, які виносяться відділом на засідання виконкому районної у місті ради.
 • Вносити пропозиції голові районної у місті ради щодо складання кошторису для технічного забезпечення відділу.
 • Приймати участь у роботі засідань районної у місті ради, постійних комісій ради, виконкому районної у місті ради.

V. Організація роботи відділу

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи відділу.
 • Завідувач відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, службою, комітетами виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 • Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.

Звіти про роботу відділу

Телефони «гарячих ліній» Телефони «гарячих ліній» ЗВІТ	 щодо здійснення виконкомом Тернівської районної у місті ради державної регуляторної політики за 2020 рік ЗВІТ щодо здійснення виконкомом Тернівської районної у місті ради державної регуляторної політики за 2020 рік Звіт про роботу районної робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу у Тернівському районі за 2020 рік Звіт про роботу районної робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу у Тернівському районі за 2020 рік Звіт про роботу робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу у Тернівському районі м. Кривого Рогу за 2018 рік Звіт про роботу робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу у Тернівському районі м. Кривого Рогу за 2018 рік