Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Система управління якістю


1.  НАСТАНОВА ЩОДО ЯКОСТІ


2.  ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ ВИКОНКОМУ


3.  ЦІЛІ У СФЕРІ ЯКОСТІ ВИКОНКОМУ


4.  Реєстр інформаційних активів виконкому Тернівської районної у місті ра


5.   Методика управління ризиками у виконкомі Тернівської районної у місті


6.   Методика управління ризиками у виконкомі Тернівської районної у місті


7.  Про Політику у сфері інформаційної безпеки


8.  ПРОТОКОЛ заключної наради за результатами наглядового аудиту систе


9.  Реєстр ризиків виконкому Тернівської районної у місті ради


10.  Про проведення внутрішніх аудитів системи управління