А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Про обласну стипендію для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

опубліковано: 21 червня 2024 оновлено: 24 липня 2024

     Стипендія призначається для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа здобувачів освіти (до 18 років) закладів загальної середньої (5 – 11 класів), професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти комунальної чи державної форми власності, які розташовані на території Дніпропетровської області. Списки претендентів на стипендію формуються після закінчення навчального року педагогічними (вченими) радами закладів освіти з числа здобувачів освіти (до 18 років) загальної середньої (5 – 11 класів), професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти комунальної чи державної форми власності, які мають середній бал десять, одинадцять, дванадцять балів за дванадцятибальною системою, або п’ять балів за п’ятибальною шкалою оцінювання, і надаються за підписом керівника закладу освіти до служби у справах дітей міської, районної у місті ради, сільської та селищної ради за місцем розташування закладу до 01 серпня щорічно.

      До служби у справах дітей навчальними закладами району подаються списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають високий рівень знань, та відповідні документи, а саме:

-          завірена копія свідоцтва про народження або завірена копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-          завірена копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

-          завірена копія табеля успішності – для здобувачів освіти 5 – 11 класів закладів загальної середньої освіти;

-          завірена копія залікової книжки або довідка про успішність – для здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

-          характеристика з місця навчання із зазначенням участі у громадському житті, конкурсах, захисті творчих робіт, перемог в олімпіадах.

        Дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, яку не було подано до списку на отримання стипендії від закладу освіти, самостійно або її законний представник має право звернутися із заявою до служби у справах дітей міської, районної у місті, сільської та селищної ради та надати документи

         Виплата стипендії здійснюється згідно із заявою до служби у справах дітей Дніпропетровської обласної державної адміністрації (оригінал або сканована заява з накладанням кваліфікованого електронного підпису) стипендіата або його законного представника, в якій зазначається номер поточного рахунку (за стандартом IBAN), відкритий в банку.

       Розмір стипендії становить у 2024 році – 9000 гривень, 2025 році – 10000 гривень. 

       Виплата стипендії проводиться один раз на рік першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності спільного наказу про їх призначення.

       Для подання відповідних документів ви можете звернутися за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Короленка, 1а, каб. 114 (служба у справах дітей виконкому Тернівської районної у місті ради).

       Телефон для довідок: 098-948-98-91