Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про початок роботи з оформлення «Карток криворіжця»

Шановні мешканці Тернівського району!

 

            В управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради розпочато прийом громадян пільгових категорій з документами на оформлення «Картки криворіжця»(телефони для довідок: 0975033528, 0674336786).

Порядок видачі, обігу та припинення дії

багатофункціональної електронної «Картки криворіжця»

 

1. Видача «Картки криворіжця»

 

1.1. «Картка криворіжця» видається:

1.1.1 особам, які мають право на пільги відповідно до законодавства України (у тому числі внутрішньо переміщеним особам) та на додаткові пільги згідно з рішеннями Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (додаток);

1.1.2 внутрішньо переміщеним особам, облікованим у місті Кривому Розі (переміщені з тимчасово окупованої території України або із зони проведення антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях);

1.1.3 особам, які зареєстровані в місті Кривому Розі;

1.1.4 особам, які здійснюють трудову діяльність у місті відповідно до законодавства України;

1.1.5 особам, які отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) і вищу освіту в закладах освіти міста всіх рівнів акредитації.

1.2. Для отримання «Картки криворіжця»:

1.2.1 громадяни, зазначені в підпункті 1.1.1 Порядку, подають відповідну заяву в управління праці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради за місцем реєстрації. Зазначеним громадянам «Картка криворіжця» видається на безоплатній основі коштом міського бюджету;

1.2.2 громадяни, зазначені в підпунктах 1.1.2 - 1.1.5 подають відповідну заяву до юридичної особи – учасника запровадження «Картки криворіжця», що є замовником її виготовлення. Цим громадянам «Картка криворіжця» видається на платній основі.

1.3. Зразок заяви розробляється департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради.

1.4. До анкети-заяви додаються такі документи:

1.4.1 згода на обробку персональних даних;

1.4.2 копія паспорта громадянина України (з пред’явленням оригіналу);

1.4.3 копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) з пред’явленням оригіналу;

1.4.4 посвідчення, що дає право на пільги відповідно до законодавства України й на додаткові пільги згідно з рішеннями Криворізької міської ради та її виконавчого комітету;

1.4.5 документи, що підтверджують право на отримання багатофункціональної «Картки криворіжця» (учнівський, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

1.4.6 довідка про взяття на облік для осіб, зазначених у пункті 1.1.2 Порядку.

1.5. Громадяни, які з об’єктивних причин не можуть самостійно прийти до місця оформлення та видачі «Картки криворіжця», подають зазначені в пункті 1.4. Порядку документи через уповноваженого представника. Цей представник пред’являє паспорт громадянина України, паспорт громадянина України особи, яка бажає оформити «Картку криворіжця», та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

1.6. Підставою для відмови у видачі «Картки криворіжця» є надання неповного пакета документів, визначених пунктом 1.3. Порядку.

1.7. У разі зміни персональних даних утримувача «Картки криворіжця», йому необхідно подати заяву до пункту видачі та оформлення «Картка криворіжця» для внесення відповідних змін. Виготовлення нової «Картки криворіжця» у цьому випадку не є обов’язковим.

1.8. «Картка криворіжця» видається терміном на 5 років. У випадку втрати «Картки криворіжця» або пошкодження, що призвело до виведення її з робочого стану, повторне її виготовлення оплачується безпосередньо утримувачем. Особам пільгових категорій повторне виготовлення картки здійснюється безкоштовно коштом міського бюджету.

1.9. Особа втрачає право користування отриманою згідно з Порядком  «Карткою криворіжця», якщо змінила офіційне чи фактичне місце проживання та/або офіційне місце роботи в місті Кривому Розі на інше місто, область чи державу.

1.10. «Картка криворіжця» є персоніфікованою та містить: фото утримувача; прізвище, ім’я, по батькові (якщо прізвище або по батькові є складовими імені, то в «Картці криворіжця» на підставі письмової заяви зазначаються лише складові імені), інші необхідні реквізити.

1.11. Збір даних для видачі та видача «Карток криворіжця» здійснюються:

1.11.1 управліннями праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад за місцем реєстрації осіб, зазначених у підпункті 1.1.1 Порядку.

1.11.2 юридичною особою – учасником запровадження «Картки криворіжця», особам, зазначеним у підпунктах 1.1.2 - 1.1.5.

1.12. Правила користування «Карткою криворіжця» оприлюднюються в місцях її видачі та засобах масової інформації.

 

2. Обіг «Картки криворіжця»

 

2.1. Надання утримувачу «Картки криворіжця» послуг, пільг, сервісів, знижок здійснюється згідно з наявними додатками із застосуванням термінального обладнання.

2.2. «Картка криворіжця» зберігається її утримувачем і не може бути передана для користування іншим особам.

2.3. У разі, якщо користувач є особою з інвалідністю, обмежено дієздатною, недієздатною особою і не може скористатися правом на отримання пільг, послуг та інших соціальних гарантій з використанням «Картки криворіжця», у його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники, що не дає їм права на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

2.4. Умови користування «Карткою криворіжця» у міському пасажирському транспорті, аптечних і торгівельних мережах тощо визначаються відповідними учасниками впровадження «Картки криворіжця».

 

3. Припинення дії «Картки криворіжця»

 

3.1. Дія «Картки криворіжця» припиняється в таких випадках:

3.1.1 втрати картки її утримувачем;

3.1.2 механічного пошкодження картки;

3.1.3 закінчення терміну дії картки;

3.1.4 зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці;

3.1.5 смерті утримувача картки;

3.1.6 за бажанням утримувача картки.

3.2. У випадку втрати «Картки криворіжця», здійснюється її блокування за телефоном, указаним на картці, або безпосередньо в пункті оформлення та видачі «Картки криворіжця».

3.3. У разі блокування «Картки криворіжця», вона не підлягає розблокуванню. У такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.

3.4. У разі блокування «Картки криворіжця», одночасно здійснюється блокування всіх її додатків.

3.5. У разі виявлення фактів неправомірного використання особою «Картки криворіжця», складається відповідний акт та здійснюється блокування окремих її додатків.

3.6. Після закінчення терміну дії «Картки криворіжця», її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

3.7. У разі скасування пільги, блокуються функції «Картки криворіжця», пов’язані з наданням пільг, з правом розблокування їх у разі поновлення пільги утримувачу картки.

08 листопада 2019