Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Перелік послуг

Структурний підрозділ
Процедури, яка виконується в режимі «єдиного вікна»
Термін виконання,  календарні дні
Відділ економіки та промисловості      Погодження оренди об’єктів комунальної власності міста, розташованих на території району  3
Погодження разової оренди приміщень об’єктів комунальної власності міста, розташованих на території району (терміном дії до 1 місяця)  3
Заключення договору зберігання безхазяйного об’єкта нерухомого майна на території району   30
Погодження зміни цільового призначення об'єктів, що перебувають на контролі після приватизації   5
Оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби  14
Відділ розвитку підприємництва     Погодження зміни функціонального використання об’єктів, переведених з житлового фонду в нежитловий  3
Погодження цілодобового або подовженого режиму роботи об’єкта бізнесу  3
Погодження цілодобового або подовженого режиму роботи об’єкта бізнесу  3
Обмеження подовженого або цілодобового режиму роботи об'єкта бізнесу   30
Завірення декларації (внесення змін, видача дубліката, анулювання):
 2
Завірення декларації об’єкта бізнесу, який здійснює торгівлю постійно  2
Завірення декларації об’єкта бізнесу, який здійснює торгівлю сезонно  2
Завірення декларації об’єкта бізнесу, який здійснює торгівлю разово  2
Завірення декларації об’єктів сфери послуг  2
Внесення змін до декларації про розміщення об’єкта бізнесу  2
Видача дубліката декларації про розміщення об’єкта бізнесу  2
Анулювання декларації про розміщення об’єкту бізнесу    30
  Головний спеціаліст з культури Видача декларації про розміщення об’єкту бізнесу у сфері відпочинку і розваг  2
Внесення змін, доповнень до  декларації про розміщення об’єкту бізнесу у сфері відпочинку і розваг  2
Анулювання картки обліку об’єкта сфери послуг та декларацій про розміщення об’єкту бізнесу у сфері відпочинку і розваг 30
Про надання дублікату декларації про розміщення об’єкту бізнесу у сфері відпочинку і розваг 2
Видача декларації про розміщення об’єкта бізнесу культури та екскурсійно-туристичних послуг 2
Внесення змін, доповнень до  декларації про розміщення об’єкта бізнесу культури та екскурсійно-туристичних послуг 2
Анулювання картки обліку об’єкта сфери послуг та декларацій про розміщення об’єкта бізнесу культури та туристично-екскурсійних послуг 30
Видача дубліката декларації про розміщення об’єкта бізнесу культури та екскурсійно-туристичних послуг 2
 Голова комітету фізичної культури Видача декларації про розміщення об’єкта бізнесу фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг  2
Внесення змін до декларацій про розміщення об’єкта бізнесу фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг  2
Анулювання  декларацій про розміщення об’єкта бізнесу фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг 2
Видача дубліката декларації   про розміщення об’єкта бізнесу фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг 2
  Відділ житлово комунального господарства Видача ордера на видалення зелених насаджень (сухостою) 15
Видача акта обстеження земельної ділянки на наявність зелених насаджень   15 
Видача акта обстеження зелених насаджень  15
Видача акта про результати обстеження та визначення можливості переведення  жилого приміщення у нежиле під певний об’єкт  бізнесу 15
Видача акта про результати обстеження та визначення можливості переведення  нежилого приміщення певного об’єкту бізнесу в житлове 15
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будинку, якщо об’єкт побудовано 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: приміщенню  ( у разі реконструкції нежилих приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: приміщенню ( у разі  об’єднання жилих приміщень в одне) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі якщо будівництво не завершене) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: об’єктам (у разі надання поштової адреси приміщенням  та об’єктам комунальної власності міста, що перебувають в оренді) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі визнання права власності на об’єкт нерухомості за рішенням суду) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна, об’єктам  (у разі встановлення та впорядкування нумерації існуючих капітальних будівель, споруд або приміщень) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі впорядкування місцезнаходження гаражних кооперативів, садівничних товариств) 30
Надання (уточнення) поштової адреси об’єктам нерухомого майна: будівлям та спорудам (у разі поділу нерухомого майна або виділу частки з нерухомого майна) 30
Відділ внутрішньої політики Надання довідки про перейменування/ правопис назви вулиці (провулку) 30
Головний спеціаліст с питань обліку

 

Взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 30
Видача довідки про перебування на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 30
Бронювання квартир державного житлового фонду та видача охоронних свідоцтв (броні) 30
Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло 30
Оформлення та видача дубліката свідоцтва про право власності на житло 30

Видача ордерів:

30
Видача ордерів на квар­тири державного житло­вого фонду 30
Видача ордерів на службові жилі приміщення 30
Видача ордерів на житлову площу у гуртожитку 30
Видача ордерів при здійсненні обміну квартир державного житло­вого фонду 30
Внесення змін до квартирних облікових справ осіб, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов 30
Погодження заміни наймача у договорі найму житла 30
Укладання договору найму житла 30
Включення та виключення квартир зі складу службових 30
Визнання житлового будинку (квартири) непридатним для проживання 30
 Відділ з питань земельних відносин Видача довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки (унесення відповідних змін)
Видача дублікату довідки про наявність у фізичної особи земельної ділянки  5
Переведення дачного чи садового будинку, що відповідають державним будівельним нормам, у жилий будинок 30
Погодження зміни функціонального використання об’єктів містобудування, які не перебувають у комунальній власності міста, для подальшої реконструкції 7
Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індивідуальний житловий будинок, гараж) у зв’язку з його втратою, пошкодженням чи зіпсуванням, по якому було раніше видано прийняте  рішення виконкомом Тернівської районної у місті ради (виконкомом Тернівської районної ради народних депутатів, виконкомом Тернівської районної ради; Тернівським виконкомом) 30
Видача рішення виконкому Тернівської районної у місті ради «Про затвердження протоколу засідання комісії  з питань вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок індивідуальної житлової забудови та додержання громадянами правил добросусідства» 30
 Комітет у справах сім'ї Оформлення та видача посвідчення (дублікатів посвідчення, подовження терміну посвідчення) батьків і дитини з багатодітної сім’ї, дитини з багатодітної сім’ї після досягнення нею шестирічного віку  10
Служба у справах дітей Призначення опіки/ піклування над дітьми-сиротами    та   дітьми, позбавленими     батьківського піклування, у тому числі над дітьми, які перебувають у державних закладах 30 
Влаштування  дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського    піклування, в сім’ю громадян, прийомну  сім’ю,  дитячий будинок      сімейного типу 30 
Вибуття вихованців з прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу  30 
Збереження  права  користування  або права власності    житлом за дітьми- сиротами та дітьми, позбавленими батьківського    піклування 30 
Встановлення опіки над майном дитини- сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування 30 
Надання згоди/дозволу: 30 
на укладення договору відчуження майна, де право власності чи право користування мають діти  30 
на укладення договору дарування житла, право власності чи користування яким мають діти 30 
на приватизацію житла дітей-сиріт  та дітей, позбавлених    батьківського піклування 30 
на укладення договору міни   житла,  право  власності   чи право користування яким мають діти 30 
згоди      на  тимчасове    заселення житла, що зберігається за  дітьми-сиротами  та дітьми,  позбавленими батьківського    піклування,     на      умовах оренди 30 
на виділ (визначення)  частки  в спільній сумісній  власності на нерухоме    майно,  де  право   власності    чи право користування мають діти 30 
на укладання  правочину стосовно   відчуження акцій, право власності на які мають діти 30 
на продаж автотранспорту (його    частини),   який належить      малолітній (неповнолітній)  дитині 30 
на зняття  коштів з   розрахункового рахунку малолітньої   (неповнолітньої) дитини 30 
на зняття з реєстрації місця проживання  та реєстрацію місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням) і в державних закладах 30 
Перевірка цільового витрачання аліментів 30 
Вирішення спору щодо зміни  прізвища  малолітньої  30 
Визначення     способу участі одного з батьків у вихованні  та спілкуванні з дитиною того, хто проживає окремо 30 
Визначення місця проживання дитини 30 
Надання повної цивільної дієздатності 30 
Надання  дозволу   на укладення договору довічного утримання відносно житла, на частину якого дитина має право власності або право користування 30 
Створення    прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу 30 
Припинення функціонування прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу 30 
Надання   статусу дитини - сироти   та дитини, позбавленої  батьківського піклування 30 
Повернення дітей батькам 30
Організаційний вітділ   Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)  3
Реєстрація органу самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів)  30
 Відділ кадрів  Видача довідки про роботу колишнім працівникам виконкому районної у місті ради  30
 Відділ буд. обліку Наданя довідки  про заробітну плату  для обчислення   пенсії 30 
Загальний відділ Видача архівної довідки виконкому районної у місті ради 15
УПСЗН Реєстрація колективного договору  14