Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства за рахунок коштів міського бюджету

            З метою соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства у місті Кривому Розі

Програмою соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу з 2020 року передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі 3000,00 грн., яка надаєтьсякоштом міського  бюджету раз на рік особам з  інвалідністю  з  дитинства, якізареєстровані й проживають у м. Кривому Розі (у тому числі внутрішньо переміщенимособам) та перебувають на обліку  в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради або територіальному органі Пенсійного фонду України .

           Для отримання цієї допомоги особи з інвалідністю з дитинства або їх законні представники надають до районних управлінь особисту заяву зі згодою на обробку тперсональних даних та пред’являють оригінали:

- паспорта заявника (сторінки 1, 2, з відомостями про реєстрацією місця

проживання), у тому числі у формі ID-картки з витягом з Єдиного державного

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі його наявності);

- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспорті про відмову від його прийняття);

- довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про наявність інвалідності з дитинства;

- документа, що підтверджує зміну прізвища особи з інвалідністю з дитинства (у разі наявності);

- рішення суду або виконкому районної в місті ради про призначення опіки над особою з інвалідністю з дитинства (для опікунів, піклувальників);

- довідки встановленого зразка про взяття на облік у м. Кривому Розі, виданої районними управліннями (для внутрішньо переміщених осіб).

        

Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради здійснюється виплата матеріальної допомоги шляхом перерахування коштів через банківську установу.

            Звертаємо вашу увагу, що заяви та документи приймаються включно до 01 грудня поточного року.

У разі перебування одержувача матеріальної допомоги на повному державному утриманні допомога не виплачується.

Особам, які одночасно протягом року були обліковані за пільговими категоріями: «діти з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства», матеріальна допомога, передбачена за однією з пільгових категорій, надається за їх вибором.

Більш детальну інформацію з вказаного питання можна отримати, звернувшись до

 

управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради, за адресою: Вул.Ухтомського,23 тел.0674336786, 0975033528.

            З метою соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства у місті Кривому Розі

Програмою соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу з 2020року передбачено надання матеріальної допомоги у розмірі 3000,00 грн., яка надаєтьсякоштом міського  бюджету раз на рік особам з  інвалідністю  з  дитинства, якізареєстровані й проживають у м. Кривому Розі (у тому числі внутрішньо переміщенимособам) та перебувають на обліку  в управлінні праці та соціального захисту населеннявиконкому районної у місті ради або територіальному органі Пенсійного фонду України .

          Для отримання цієї допомоги особи з інвалідністю з дитинства або їх законніпредставники надають до районних управлінь особисту заяву зі згодою на обробку тперсональних даних та пред’являють оригінали:

 паспорта заявника (сторінки 1, 2, з відомостями про реєстрацією місця

проживання), у тому числі у формі ID-картки з витягом з Єдиного державного

демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі його наявності);

 довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платникаподатків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються відприйняття реєстраційного номера облікової картки та мають відмітку в паспортіпро відмову від його прийняття);

 довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про наявність інвалідності здитинства;

 документа, що підтверджує зміну прізвища особи з інвалідністю з дитинства (у разінаявності);

 рішення суду або виконкому районної в місті ради про призначення опіки надособою з інвалідністю з дитинства (для опікунів, піклувальників);

 довідки встановленого зразка про взяття на облік у м. Кривому Розі, виданоїрайонними управліннями (для внутрішньо переміщених осіб).

        

Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської радиздійснюється виплата матеріальної допомоги шляхом перерахування коштів черезбанківську установу.

            Звертаємо вашу увагу, що заяви та документи приймаються включно до 01грудня поточного року.

У разі перебування одержувача матеріальної допомоги на повному державномуутриманні допомога не виплачується.

Особам, які одночасно протягом року були обліковані за пільговими категоріями: «діти з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства», матеріальна допомога, передбачена за однією з пільгових категорій, надається за їх вибором.

Більш детальну інформацію з вказаного питання можна отримати, звернувшись до

управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради, за адресою: Вул.Ухтомського,23 тел.0674336786, 0975033528.

 

13 жовтня 2020