Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Колісник Віталій Миколайович

Дні та часи прийому: Щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: ns-czn@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 8 років, 7 років стаж державної служби
Освіта: повна вища
Посада: Завідувач відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Рік народження: 1985

Склад працівників

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконкому Тернівської  районної у місті

 

I. Загальні положення

 • Головний спеціаліст з питань мобілізаційної, оборонної  роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконкому районної у місті ради (надалі – головний спеціаліст) відноситься до категорії керівників.
 • Головний спеціаліст  безпосередньо підпорядкований районному голові, підконтрольний заступнику голови районної у місті ради згідно з розподілом обов’язків.
 • Головний спеціаліст призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.
 • На час тимчасової відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує інспектор з питань охорони праці виконкому Тернівської  районної у місті ради.
 • Головний спеціаліст у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», антикорупційним законодавством, «Про звернення громадян», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про цивільну оборону», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів, Наказами  Служби Безпеки України, законодавчими та нормативними документами щодо трудових відносин, рішеннями та розпорядчими органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, цією посадовою інструкцією.

ІІ. Основні завдання і обов’язки

Основними завданнями і обов’язками головного спеціаліста є:

 • Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за її здійсненням на території району.

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1. Організовує  методичне і інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 • 2. Забезпечує проведення заходів з мобілізаційної підготовки та  мобілізації.
 • 3. Забезпечує в районі виконання підприємствами, установами,  організаціями, що перебувають у комунальній власності, мобілізаційних завдань.
 • 4.Аналізує перспективи заходів переведення виконкому та району на режим праці в умовах особливого періоду.
 • 5. Здійснює контроль за обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів  суб’єктів господарювання, що перебувають у комунальній  власності  або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань.
 • 6. Розглядає необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань, встановлених підприємствам, що знаходяться на території району, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та в особливий період.
 • 7. Передає мобілізаційні завдання іншим суб’єктам господарювання району у разі ліквідації суб’єкта господарювання, який має мобілізаційне завдання.
 • 8. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у виконкомі районної у місті ради.
 • 9. Бере участь у визначенні можливості щодо задоволення потреб Збройних Сил України, а також життєзабезпечення району.
 • 10. Сприяє організації призову громадян на строкову військову службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби у Збройних силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до суб’єктів господарювання району, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
 • 11. У межах наданої компетенції узагальнює мобілізаційну підготовку підприємств, установ і організацій галузевого напрямку.
 • 12. Забезпечує бронювання робочих місць для військовозобов’язаних суб’єктами господарювання району відповідно до законодавства.
 • 13. Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.
 • 14. Веде облік працюючих та заброньованих військовозобов’язаних у виконкомі Тернівської районної у місті ради.
 •  15. Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з питань, які стосуються його діяльності.
 • 16. Організовує взаємодію та координацію діяльності правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку
 • 17. Вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, скарг громадян, які надходять на розгляд, що стосуються його компетенції.
 • 19. Готує і доводить структурним підрозділам виконкому районної у місті ради вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

ІІІ. Права

Головний спеціаліст має право:

 • Вносити голові  районної у місті ради пропозиції щодо вдосконалення роботи у мобілізаційній готовності.
 • Забезпечувати листування з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
 • Одержувати невідкладно від районних органів влади, органів статистики, об’єктів господарювання усіх форм власності, установ району, інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених обов’язків і завдань.
 • За дорученням керівництва залучати спеціалістів структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, суб’єктів господарювання району для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • Подавати пропозиції щодо скликання нарад, що належать до його компетенції.
 • Користуватися правами, свободами, гарантованими громадянам, Конституцією і Законами України, крім обмежень, передбачених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні".
 • На оплату праці залежно від посади, присвоєного рангу, досвіду роботи і її якості.
 • На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

ІV. Відповідальність

Головний спеціаліст несе дисциплінарну відповідальність за неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків і невикористання прав, передбачених посадовою інструкцією.

V. Вимоги

 • Головний спеціаліст повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.
 • Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування  або  державній   службі   на   посаді   провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Головний спеціаліст повинен знати Конституцію України, положення законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893, зі змінами.
 • Головний спеціаліст повинен мати почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, вимогливим, принциповим, старанним, оперативним.