Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу економіки та промисловості

Завідувач відділу економіки та промисловості

Сатановська Лариса Валентинівна

Дні та часи прийому: щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: ekonomika@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 27 років (27 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Завідувач відділу економіки та промисловості
Рік народження: 1967

Склад працівників

Сатановська Лариса ВалентинівнаЗавідувач відділу економіки та промисловості
Лісінецька Зоя ГригорівнаГоловний спеціаліст відділу економіки та промисловості
Пантелєєва Тетяна ОлексіївнаГоловний спеціаліст відділу економіки та промисловості

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення 

 • Відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті ради  (надалі - відділ) є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради, утворюється районною у місті радою в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, підзвітний і підконтрольний районній у місті раді, підпорядковується голові районної у місті ради та виконкому районної у місті ради.
 • Відділ користується печатками, штампами  та бланками виконкому районної у місті ради.
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації» іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.
 • Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016  № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
 • Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.

ІІ. Основні завдання та функції

 • Підготовка та внесення пропозицій до виконкому міськради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів суб’єктів господарювання, розташованих на території району, з питань, пов`язаних з соціально-економічним та культурним розвитком району, задоволенням потреб населення. Розроблення програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання її на затвердження районної у місті ради, організація її виконання.
 • Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку району, створення умов для поліпшення інвестиційного клімату в районі, покращення економічної діяльності суб’єктів господарювання району, сприяння наданню якісних послуг транспорту та телефонного зв’язку.
 • Сприяння забезпеченню ефективного використання комунального майна, що знаходиться на території району.
 • Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативних актів, проведення нарад, семінарів з їх роз’яснення.
 • Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.

ІІІ. Обов’язки

 • Готує програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань самоврядування, подає їх на затвердження районної у місті ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
 • Уносить пропозиції виконкому міськради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком району, задоволенням потреб населення.
 • Надає пропозиції та бере участь у реалізації заходів міської програми соціально-економічного розвитку міста на території району та Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на відповідні роки.
 • Залучає на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в соціально-економічному розвитку району в місті, координує цю роботу на території району.
 • Бере участь у складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території району.
 • Здійснює попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку суб’єктів господарювання, вносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.
 • Бере участь у розробці заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, в упровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використанні вторинних ресурсів і відходів виробництва.
 • Здійснює розгляд проектів планів підприємств і організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, вносить зауваження і пропозиції, контролює їх виконання.
 • Надає пропозиції виконкому міської ради на розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для території району.
 • Забезпечує упровадження й функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.
 • Аналізує та узагальнює основні річні (квартальні) результативні показники господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, і подає їх до відповідних галузевих відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради; узагальнені матеріали за І півріччя та рік – управлінню комунальної власності міста виконкому міської ради.
 • Спільно з виконавчими органами міської ради вживає заходів щодо покращання фінансового стану та утримання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності та розташовані на території району, ліквідації їх збитковості та підвищення прибутковості, вносить пропозиції з проведення санації, зміни структури їх управління.
 • Вносить до міської ради пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної форми власності та розташовані на території району; спільно з уповноваженими органами виконкому міської ради здійснює за дорученням міської ради, заходи з їх ліквідації, реорганізації, перепрофілювання.
 • Організовує та проводить інвентаризацію майна комунальних підприємств, закладів і установ, розташованих на території району, і спільно з галузевими виконавчими органами міської ради здійснює аналіз матеріалів інвентаризації, який надає до управління комунальної власності міста виконкому міської ради; бере участь у роботі комісій зі списання основних засобів, що належать до комунальної власності й розташовані на території району у місті, їх обстеження та ліквідації.
 • Здійснює контроль за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності міста Кривого Рогу, за переданим їм до оперативного управління (господарського відання) майном територіальної громади міста Кривого Рогу; бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівників.
 • Забезпечує шляхом взаємодії із суб’єктами господарювання збереження об’єктів нерухомості та інших основних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, їх ефективне використання; недопущення існування покинутих напризволяще об’єктів. Щомісячно до 25 числа надає до управління комунальної власності міста виконкому міської ради інформацію про перелік вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об’єктів з відповідними уповноваженими органами виконкому міської ради) з метою передачі їх у оренду.
 • Погоджує:
 • заяви про укладання договорів оренди комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, у тому числі на конкурсних засадах поданні фізичними чи юридичними особами до управління з питань надання адміністративних послуг чи управління комунальної власності міста виконкому міської ради; контролює спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської ради стан утримання та збереження комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільове використанням об’єктів оренди; бере участь у обстеженні технічного стану об’єктів оренди;
 • умови відчуження (продажу) об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу й розташовані на території району.
 • Уживає заходів щодо виявлення безхазяйного майна на території району, забезпечує його збереження, збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до діючого в місті порядку.
 • Уносить до управління комунальної власності міста виконкому міської ради пропозиції щодо переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу, що підлягають приватизації, відносно об’єктів, використання яких у системах охорони здоров’я та освіти є недоцільним.
 • Відповідно до графіків перевірок управління комунальної власності міста виконкому міської ради здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна та щоквартально надає звіт до управління комунальної власності міста виконкому міської ради про його результати.
 • Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з питань, що стосуються їх діяльності.
 • Готує:
 • рішення про прийняття регуляторного акта та зупинення його дії, скасування чи залишення його без змін або необхідність перегляду; уносить до районної у місті ради пропозиції стосовно ухвалених ними рішень;
 • звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів та державної регуляторної політики в районі.
 • Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами транспорту і зв’язку.
 • Вносить до виконкому міської ради пропозиції щодо формування міської маршрутної мережі пасажирського транспорту й мережі стоянок таксі.
 • Здійснює моніторинг наповнюваності та організовує контроль за функціонуванням місць паркування на території району.
 • У разі несплати користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, складає протокол про порушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або факту сплати в базі даних захищеної комп’ютеризованої системи.
 • Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району.
 • Розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій для створення нових робочих місць.
 • Сприяє розвитку та створенню безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування.
 • Надає безоплатну первинну допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі здійснює особистий прийом осіб, які її потребують.
 • Сприяє розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління, сфер надання медичної допомоги.
 • Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади міста Кривого Рогу.

ІV. Права

Відділ економіки та промисловості виконкому районної у місті ради має право:

 • Приймати участь в роботі районної у місті ради, засіданнях виконкому районної у місті ради та вносить на обговорення питання пов’язані з діяльністю відділу.
 • Залучати до розробки заходів щодо виконання вимог законодавства та нормативних актів, пов’язаних з питаннями забезпечення наповнення бюджету, Пенсійного фонду України, потреб населення, соціально-економічного розвитку району, впровадження економічної реформи відділи та служби виконкому районної у місті ради, підприємства, установи та організації району. Вимагає звіти про їх виконання.
 • Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, а також з суб’єктами господарювання, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами, при виконанні покладених на нього завдань.
 • Готувати і скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Одержувати в установленому порядку від керівників суб’єктів господарювання інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань згідно з чинним законодавством.
 • Вносити пропозиції голові районної у місті ради щодо складання кошторису для технічного забезпечення відділу.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ у межах делегованих повноважень.

V. Організація роботи відділу 

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, які затверджує голова районної у місті ради та поточного плану роботи відділу.
 • Завідуючий відділом здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, службою, комітетами виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань.
 • Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.
 • Очолює відділ завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті ради. У разі його тимчасової відсутності, обов’язки завідуючого відділом виконує головний спеціаліст або один із спеціалістів відповідно до розпорядження голови районної у місті ради.
 • На посаду працівника відділу економіки та промисловості виконкому районної у місті ради призначаються особи, які пройшли конкурсний відбір і відповідають умовам конкурсу.

Звіти про роботу відділу

Звіт про роботу відділу економіки та промисловості виконкому районної у місті ради станом за 01.12.2018 рік Звіт про роботу відділу економіки та промисловості виконкому районної у місті ради станом за 01.12.2018 рік