Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи

Завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи

Лядська Оксана Володимирівна

Дні та часи прийому: Щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: kadru@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 19 років (17 років - стаж служби в органах місцевого самоврядування)
Освіта: вища
Посада: Завідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи
Рік народження: 1978
Телефон: 423-20-82

Склад працівників

Лядська Оксана ВолодимирівнаЗавідувач відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи423-20-82
Рудзик Антоніна ОлександрівнаГоловний спеціаліст відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи423-20-82

Повноваження  відділу:

 • Забезпечення реалізації державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи у виконкомі районної у місті ради.
 • Здійснення координації добору та розстановки кадрів в структурних підрозділах виконкому районної у місті ради.
 • Проведення роботи по забезпеченню трудової дисципліни разом із керівниками структурних підрозділів у виконкомі районної у місті ради.
 • Участь у впорядкуванні структури виконкому районної у місті ради та складанні штатного розпису; здійснення, у разі необхідності, погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників виконкому районної у місті ради.
 • Ведення особистого прийому громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Прийом від претендентів на заміщення вакантних посад відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії; здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору.
 • Забезпечення документального оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин працівників виконкому районної у місті ради; підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам.
 • Забезпечення разом із відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції виконкому районної у місті ради організації проведення перевірки осіб відповідно до Закону України «Про очищення влади».
 • Підготовка проектів рішень районної у місті ради, її виконкому та розпорядчих документів з питань, віднесених до повноважень відділу.
 • Здійснення організаційного забезпечення атестації, щорічного оцінювання виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків. Надання методичної допомоги з відповідних питань.
 • Обчислення стажів роботи. Дотримання порядків щодо присвоєння рангів та встановлення надбавок за вислугу років; виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків.
 • Розгляд та внесення пропозицій щодо проведення стажування кадрів у виконкомі районної у місті ради.
 • Забезпечення планування потреб у кадрах; підготовка списків кадрового резерву, систематичний аналіз та узагальнення практики його формування.
 • Формування номенклатури справ, здійснення ведення кадрового діловодства.
 • Ведення обліку особового складу працівників при прийнятті, переведенні та звільненні; працівників, направлених у відрядження; щодо яких проводилися службові розслідування.
 • Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком, зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконкому районної у місті ради.
 • Ведення табельного обліку використання робочого часу керівництвом виконкому районної у місті ради, спеціалістами галузевих напрямків, головою комітету з фізичної культури і спорту та спеціалістами відділу.
 • Забезпечення функціонування локальної системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» для електронного обліку даних працівників виконкому районної у місті ради.
 • Проведення роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому районної у місті ради.
 • Забезпечення формування графіку відпусток працівників виконкому районної у місті ради та надання відпусток відповідної тривалості.
 • Здійснення реєстрації листків тимчасової непрацездатності та передача їх голові комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням у виконкомі районної у місті ради.
 • Оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця роботи працівникам виконкому районної у місті ради.
 • Підготовка інформацій, методичних матеріалів з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи.
 • Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб.
 • Здійснення обробки, збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення та використання у відповідності до чинного законодавства персональних даних працівників виконкому районної у місті ради за їх письмовою згодою.
 • Забезпечення формування та підтримки в актуальному стані на порталі «Криворізький ресурсний центр» електронних інформаційних ресурсів міста.
 • Забезпечення упровадження й функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.
 • Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативних актів, проведення нарад, семінари з питань, що стосуються діяльності відділу.
 • Підготовка:
 • рішень про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; внесення районній у місті раді пропозицій стосовно прийнятих ними рішень;
 • надання звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
 • Здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 • Сприяння запровадженню сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 • Сприяння забезпеченню поетапного дооснащення існуючих систем одержання та обробки інформації у виконкомі районної у місті ради сучасною комп’ютерною і телекомунікаційною технікою.
 • Сприяння розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління та інших сферах.
 • Сприяння забезпеченню: реалізації державної політики з питань створення, використання, розвитку та захисту електронних інформаційних ресурсів району щодо їх формування та підтримки в актуальному стані, підвищення якості та доступності.
 • Здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.
 • Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності району.
 • Здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері архівної справи й діловодства в межах повноважень, наданих законодавством органам місцевого самоврядування.
 • Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю,         служби в органах місцевого самоврядування.

У своїй роботі відділ з питань служби в ОМС і кадрової роботи виконкому районної у місті ради керується :