Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Голова комітету у справах сім`ї і молоді

Голова комітету у справах сім`ї і молоді

Осяніна Вікторія Анатоліївна

Дні та часи прийому: Щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: kssm@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 26 років (13 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: голова комітету у справах сім`ї і молоді
Рік народження: 1969
Телефон: 423-20-71

Склад працівників

Осяніна Вікторія АнатоліївнаГолова комітету у справах сім`ї і молоді423-20-71
Осадча Катерина МихайлівнаГоловний спеціаліст комітету у справах сім’ї і молоді423-20-71

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет у справах сім'ї і молоді Тернівської районної у місті ради

 І.Загальні положення

 • Комітет у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради         (надалі - комітет) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворений відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підзвітний і підконтрольний районній у місті раді, підпорядкований її виконкому та голові районної у місті ради.
 • Комітет користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради. Комітет має печатку та штамп зі своїм найменуванням .
 • Комітет в справах сім’ї і молоді у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про надання адміністративних послуг», «Про захист персональних даних», нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету у справах сім’ї і молоді, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Криворізької міської роди та її виконавчого комітету, рішеннями Тернівської районної у місті Кривому Розі ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.
 • Комітет здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011        № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами та доповненнями).
 • Комітет очолює голова, який призначається на посаду головою районної у місті ради  на конкурсній основі або за іншою процедурою,  передбаченою законодавством  України, та звільняється з роботи за  розпорядженням голови районної  у місті ради.

ІІ. Основні завдання та функції

 • Забезпечення на території району реалізації державної політики з питань сприяння інтелектуальному і духовному розвитку учнівської та студентської молоді, сім'ї, рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному житті, сприяння соціальному становленню їх розвитку, запобігання насильства в сім’ї, організації оздоровлення та відпочинку.
 • Сприяння діяльності жіночих, молодіжних та інших громадських організацій в міжнародному співробітництві та  соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення району до ведення здорового способу життя.
 • Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю адміністративних послуг, які надаються комітетом у справах сім’ї і молоді виконкому районної у місті ради.

ІІІ. Обов’язки

 • Готує і подає на розгляд районної у місті ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання цільових програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, жінок та сімей.
 • Залучає до розгляду питань, що віднесені до компетенції комітету в справах сім’ї і молоді, фахівців інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради.
 • Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій.
 • Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність.
 • Бере участь у пошуку та підборі обдарованої і талановитої молоді, у їх подальшому становленні та розвитку.
 • Вирішує питання щодо сприяння в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 • Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження обдарованої і талановитої молоді району нагородами виконкому районної у місті ради, а також про призначення державних та муніципальних стипендій студентської молоді, які успішно виконують учбові програми навчальних закладів та є активними членами в житті територіальної громади району. 
 • Скликає в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції комітету в справах сім’ї і молоді.
 • Забезпечує у встановленому порядку розгляд звернень громадян. Здійснює особистий прийом молоді та їх батьків, з питань, віднесених до компетенції комітету в справах сім’ї і молоді.
 • Сприяє у здійсненні заходів, пов’язаних із вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми.
 • Проводе роботу щодо соціального становлення та розвитку молоді.
 • Координує роботу з молоддю суб’єктів господарювання, а також роботу щодо вирішення проблем студентської молоді, сприяє створенню у навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях структур по роботі з молоддю.
 • Сприяє вирішенню питань соціального захисту, здобуття освіти, праці, побуту, охорони здоров’я, забезпечення прав і законних інтересів молоді, жінок та сімей в районі.
 • Приймає участь у проведені заходів щодо підвищення правової культури і профілактики негативних проявів серед молоді та у проведені фестивалів, конкурсів, виставок інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня сімей та молоді.          
 • Надає підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям практичну та методичну допомогу з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед молоді.
 • Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань що належать до компетенції комітету в справах сім’ї і молоді.
 • Сприяє розвитку студентського самоврядування, активів робітничої молоді на підприємствах.
 • Видає посвідчення батьків та дітей з багатодітної сім’ї, бере участь у захисті сімейних прав відповідно до наданих повноважень.
 • Спільно з контролюючими органами сприяє у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї, жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді.
 • Проводить роботу щодо підготовки, організаційного забезпечення, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з правового врегулювання господарських відносин в межах компетенції комітету та згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
 • Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами господарювання з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення здорового зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади. 
 • Вивчає та поширює передовий досвід у реалізації молодіжної та сімейної політики, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи, вивчає потреби у фахівцях з питань організації роботи з сім'ями та молоддю.

ІV. Права

 • Залучати до проведення заходів, розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому районної у місті  ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).
 • Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформації та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.
 • Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради та правоохоронними органами щодо реалізації державної молодіжної та сімейної політики в закладах освіти, культури, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.

V.  Організація роботи комітету

 • Комітет працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради,  її виконавчого комітету, які затверджує голова районної у місті ради, та поточного плану  роботи комітету.
 • Голова комітету здійснює керівництво комітетом, розподіляє обов’язки між членами комітету, забезпечує роботу з ведення діловодства у комітеті; координує взаємовідносини з відділами,  управлінням, службою, комітетами виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет  завдань.
 • Працівники комітету несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.
 • Кошти на виконання Програми реалізації державної та місцевої політики з питань поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей виділяються з місцевого бюджету.

 

 

Звіти про роботу комітету

ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради у 2019 році ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради у 2019 році ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради за 2018 рік ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради за 2018 рік ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради за 2017 рік ЗВІТ про роботу комітету у справах сім’ї і молоді виконкому Тернівської районної у місті ради за 2017 рік Звіт за 2016 рік Звіт за 2016 рік Звіт за 2015 рік Звіт за 2015 рік