Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради

Забуженко Микола Григорович

Дні та часи прийому: щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: ns-czn@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 39 років (35 років стаж державної служби)
Посада: Головний спеціаліст
Телефон: 35-03-34

Склад працівників

Забуженко Микола ГригоровичІнспектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради35-03-34

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

інспектора з  питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради

 

I.Загальні положення

 • Посада інспектора з питань надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради (далі інспектор) віднесена до посади службовця в органах місцевогосамоврядування відповідно до ст.14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»..
 • Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій щодо реалізації державної політики з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці у виконкомі Тернівської районної у місті ради і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
 • На посаду інспектора призначається особа, яка пройшла конкурсний відбір або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, має вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років та звільняється від виконання посадових обов’язків за розпорядженням голови районної у місті ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Інспектор безпосередньо підпорядкований заступнику голові районної у місті ради, а у порядку служби – начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради.
 • У період тимчасової відсутності інспектора його посадові обов’язки виконує головний спеціаліст мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
 • Інспектор у своїй діяльності керується Конституцією України, «Кодексом цивільного захисту України», Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Законом України «Про охорону праці»; Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами, правилами, стандартами, положеннями та іншими документами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії, протипожежного захисту, техніки безпеки і охорони навколишнього середовища; методами вивчення умов праці на робочих місцях, Регламентом виконкому районної у місті ради, Порядками розслідування та ведення обліку нещасних випадків, антикорупційним законодавством, актами чинного законодавства, нормативними документами, які стосуються діяльності виконкому районної у місті ради, служби в органах місцевого самоврядування, соціально-трудових відносин, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють розвиток органів місцевого самоврядування, відповідної сфери економіки держави; документами органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня; рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчої влади, розпорядженнями голови районної у місті ради, цією посадовою інструкцією.

 

II. Основні завдання і обов’язки

            Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради:

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 • Забезпечує реалізацію державної політики з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у виконкомі районної у місті ради.
 • Організовує своєчасну розробку плануючих документів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району по всім напрямкам діяльності.
 • Згідно з вимогами керівних документів своєчасно у межах своїх повноважень приймає участь у проведенні перевірок потенційно-небезпечних об’єктів району з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, надає практичну допомогу та рекомендації керівникам цих об’єктів з питань захисту робітничого персоналу, практичних заходів на планування роботи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Вносить пропозиції начальнику цивільного захисту району щодо застосування санкцій до підприємств та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні правил зберігання, використання, транспортування, знешкодження та захоронення сильнодіючих отруйних, радіоактивних і вибухових речовин, що може привести до виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Щоквартально приймає участь у перевірці стану системи оповіщення керівного складу та населення району з метою підтримання її в постійній готовності до використання.
 • Організовує підтримання належного стану готовності пункту управління начальника цивільного захисту району.
 • Забезпечує своєчасне оповіщення населення району про загрозу або виникнення на території району надзвичайних ситуацій та інформування про розвиток подій.
 • Приймає участь у межах своєї компетенції у контролі за станом захисних споруд, які існують на об’єктах господарської діяльності, в житлових масивах, їх своєчасного ремонту та використання у мирний час.
 •  Організовує розробку та своєчасне коригування плану евакуації ( відселення ) населення при виникненні всіх можливих надзвичайних ситуацій у районі.
 • Одержує розрахунки на забезпечення населення району засобами індивідуального захисту, контролює їх стан та своєчасну заміну старих засобів – новими.
 • Своєчасно організовує інженерно-технічні заходи по захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.
 • Організовує розробку типових режимів захисту населення і функціонування об’єктів господарської діяльності в умовах зараження місцевості.
 • Організовує розробку у районі угрупування сил та засобів, спроможних виконати завдання по проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Перевіряє стан та готовність формувань до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій.
 • Організовує розробку та своєчасне коригування усіх розрахунків по напрямкам життєзабезпечення населення, яке може постраждати внаслідок виникнення можливих надзвичайних ситуацій.
 • Організовує контроль ходу підготовки та перепідготовки усіх категорій населення на курсах ЦЗ, у групах підготовки на об’єктах та на консультаційних пунктах при КЖП.
 • Організовує контроль проведення комплексних, командно-штабних навчань, об’єктових навчань, об’єктових тренувань та тактико-спеціальних навчань на об’єктах господарювання.
 • Організовує проведення штабних тренувань та комплексних навчань на об’єктах господарювання згідно з планом основних заходів підготовки ЦЗ на рік.
 • Своєчасно організовує підготовку та надання в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста донесення згідно табелю строкових донесень.
 • Організовує  та  здійснює  перевірку  стану  цивільного  захисту  в  службах цивільного  захисту  та на об'єктах господарської  діяльності району.
 • Організовує  проведення  у  районі  оглядіи – конкурси  захисних  споруд,  учбово – матеріальної  бази,  пунктів  видачі  засобів  індивідуального  захисту,  консультаційних  пунктів  а  також  нарад,  занять,  методичних  зборів,  місячників,  тижнів   та  днів  цивільного  захисту.

з питань охорони праці

 • Організовує та координує роботу з питань охорони праці у виконкомі районної у місті ради, здійснює контроль за додержанням в структурних підрозділах виконкому районної умісті ради чинного законодавства, правил, стандартів, положень та інших документів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії.
 • Розробляє проекти планів щодо поліпшення умов та охорони праці, зміцнення здоров’я працівників виконкому районної у місті ради.
 • Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання випадкам загрози життю або здоров'ю працівників виконкому районної у місті ради.
 • Інформує та надає роз’яснення працівникам виконкому районної у місті ради з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії.
 • Розробляє спільно зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (безпеки життєдіяльності), надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів.
 • Готує проекти розпоряджень з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і виносить їх на розгляд і затвердження.
 • Складає звітність з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами.
 • Проводить з працівниками виконкому районної у місті ради вступні та періодичні інструктажі з охорони праці.
 • Здійснює розгляд листів, заяв, скарг працівників виконкому районної у місті ради, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.
 • Є секретарем комісії з розслідування травматизму, що стався з працівниками виконкому районної у місті ради.
 • Веде облік та проводить аналіз причин травматизму, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди у виконкомі районної у місті ради.
 • Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
 • Розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання працівників виконкому районної у місті ради, організує пропаганду і вивчення працівниками правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
 • Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників виконкому районної у місті ради.

З інших питань

 • Забезпечує надання у визначеному порядку інформації на виконання  документів, які надійшли з вищих органів в електронному та паперовому вигляді.
 • Організовує доведення до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів з питань, що належать до його компетенції, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.
 • Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 • Здійснює погоджувальні процедури, надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання, громадянам за принципом “Одного вікна” в обсязі, який визначається рішенням виконкому районної у місті ради.
 • Вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної у місті ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень.
 • Дотримується законодавства про захист персональних даних.
 • Забезпечує дотримання законодавства про доступ до публічної інформації, відповідальний за прийом інформаційних запитів, проведення їх аналізу та надання відповіді.
 • Виконує поточні завдання за дорученням голови районної у місті ради.

 III. Права

Інспектор має право:

 • За дорученням керівництва в межах своїх компетенції представляти виконком районної у місті ради в структурних підрозділах інших органів місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність у Тернівському районі, та на підприємствах, в установах, організаціях, віднесених до сфери управління виконкому районної у місті ради.
 • Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та охорони праці.
 • Залучати у встановленому порядку за погодженням з керівництвом виконкому районної у місті ради окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, покладених на інспектора з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради.
 • Вносити на розгляд керівництва виконкому районної у місті ради пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань надзвичайних ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці.
 • Організовувати розгляд пропозицій, заяв, скарг з боку органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, громадян, громадянських об’єднань, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління виконкому районної у місті ради та компетенції з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради.
 • Брати участь у перевірках роботи відділів, служб, комітетів виконкому районної у місті ради згідно з чинним законодавством з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці.
 • Забезпечувати листування з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці.
 • Готувати запити і одержувати від районних органів влади, органів статистики, об’єктів господарювання усіх форм власності, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених обов’язків і завдань.
 • У межах функціональних обов’язків, контролювати роботу служб ЦЗ, організацій, установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
 • За вказівкою керівника цивільного захисту району вивчати стан техногенної безпеки та цивільного захисту об’єктів господарювання району незалежно від форм власності.
 • Залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню та в разі виникнення надзвичайних ситуацій органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, сили і засоби підприємств, організацій та установ  усіх форм власності.
 • Отримувати від  підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію щодо цивільної і територіальної оборони, а також інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території району, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.
 • Приймати  участь  у  засіданнях  виконкому районної у місті ради,  вносити  пропозиції,  що  стосуються  його  компетенції.
 • Брати участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, ефективності роботи вентиляційних систем, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативно- правовим актів з охорони праці.
 • Вимагати зупинити роботу в приміщеннях виконкому районної у місті ради у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників виконкому районної у місті ради.
 • Організовувати перевірки знань працівниками виконкому районної у місті ради з питань безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.
 • Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірки знань або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

VI. Відповідальність

Інспектор несе відповідальність за:

 • Невиконання або неналежне виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією службових обов’язків.
 • Бездіяльність або перевищення наданих йому повноважень.
 • Збереження інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання посадових обов’язків та інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.
 • Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку виконкому районної у місті ради.

V. Кваліфікаційні вимоги

 • Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, мати стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років.
 • Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці повинен мати почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, вимогливим, принциповим, старанним, оперативним.