Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інспектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради

Інспектор  з  питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення  та охорони праці виконкому Тернівської  районної у місті ради

Забуженко Микола Григорович

Дні та часи прийому: щопонеділка з 10.00-17.00, каб. 209
Ел.скринька: ns-czn@trnvk.gov.ua
Посада: Інспектор
Телефон: 35-03-34

Склад працівників

Забуженко Микола ГригоровичІнспектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради35-03-34

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

інспектора  з  питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення

 та охорони праці виконкому Тернівської  районної у місті ради

РОЗДІЛ 1.

Загальні положення

1.1. Посада інспектора з питань надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому Тернівської районної у місті ради (далі інспектор) віднесена до посади службовця в органах місцевогосамоврядування відповідно до ст.14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»..

1.2. Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій щодо реалізації державної політики з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці у виконкомі Тернівської районної у місті ради і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

1.3. На посаду інспектора призначається особа, яка пройшла конкурсний відбір або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, має вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років та звільняється від виконання посадових обов’язків за розпорядженням голови районної у місті ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.4. Інспектор безпосередньо підпорядкований заступнику голові районної у місті ради, а у порядку служби – начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Криворізької міської ради.

1.5. У період тимчасової відсутності інспектора його посадові обов’язки виконує головний спеціаліст мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.

1.6. Інспектор у своїй діяльності керується Конституцією України, «Кодексом цивільного захисту України», Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Законом України «Про охорону праці»; Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами, правилами, стандартами, положеннями та іншими документами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії, протипожежного захисту, техніки безпеки і охорони навколишнього середовища; методами вивчення умов праці на робочих місцях, Регламентом виконкому районної у місті ради, Порядками розслідування та ведення обліку нещасних випадків, антикорупційним законодавством, актами чинного законодавства, нормативними документами, які стосуються діяльності виконкому районної у місті ради, служби в органах місцевого самоврядування, соціально-трудових відносин, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють розвиток органів місцевого самоврядування, відповідної сфери економіки держави; документами органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня; рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчої влади, розпорядженнями голови районної у місті ради, цією посадовою інструкцією.

 

РОЗДІЛ П.

Основні завдання і обов’язки

            Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради:

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 2.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у виконкомі районної у місті ради.

2.2. Організовує своєчасну розробку плануючих документів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району по всім напрямкам діяльності.

2.3. Згідно з вимогами керівних документів своєчасно у межах своїх повноважень приймає участь у проведенні перевірок потенційно-небезпечних об’єктів району з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, надає практичну допомогу та рекомендації керівникам цих об’єктів з питань захисту робітничого персоналу, практичних заходів на планування роботи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій.

 2.4. Вносить пропозиції начальнику цивільного захисту району щодо застосування санкцій до підприємств та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні правил зберігання, використання, транспортування, знешкодження та захоронення сильнодіючих отруйних, радіоактивних і вибухових речовин, що може привести до виникнення надзвичайних ситуацій.

 2.5. Щоквартально приймає участь у перевірці стану системи оповіщення керівного складу та населення району з метою підтримання її в постійній готовності до використання.

 2.6. Організовує підтримання належного стану готовності пункту управління начальника цивільного захисту району.

 2.7. Забезпечує своєчасне оповіщення населення району про загрозу або виникнення на території району надзвичайних ситуацій та інформування про розвиток подій.

2.8.  Приймає участь у межах своєї компетенції у контролі за станом захисних споруд, які існують на об’єктах господарської діяльності, в житлових масивах, їх своєчасного ремонту та використання у мирний час.

 2.9. Організовує розробку та своєчасне коригування плану евакуації ( відселення ) населення при виникненні всіх можливих надзвичайних ситуацій у районі.

2.10. Одержує розрахунки на забезпечення населення району засобами індивідуального захисту, контролює їх стан та своєчасну заміну старих засобів – новими.

2.11. Своєчасно організовує інженерно-технічні заходи по захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

2.12. Організовує розробку типових режимів захисту населення і функціонування об’єктів господарської діяльності в умовах зараження місцевості.

2.13. Організовує розробку у районі угрупування сил та засобів, спроможних виконати завдання по проведенню рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.14. Перевіряє стан та готовність формувань до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій.

2.15.  Організовує розробку та своєчасне коригування усіх розрахунків по напрямкам життєзабезпечення населення, яке може постраждати внаслідок виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

2.16. Організовує контроль ходу підготовки та перепідготовки усіх категорій населення на курсах ЦЗ, у групах підготовки на об’єктах та на консультаційних пунктах при КЖП.

2.17. Організовує контроль проведення комплексних, командно-штабних навчань, об’єктових навчань, об’єктових тренувань та тактико-спеціальних навчань на об’єктах господарювання.

2.18. Організовує проведення штабних тренувань та комплексних навчань на об’єктах господарювання згідно з планом основних заходів підготовки ЦЗ на рік.

2.19. Своєчасно організовує підготовку та надання в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста донесення згідно табелю строкових донесень.

 2.20. Організовує  та  здійснює  перевірку  стану  цивільного  захисту  в  службах цивільного  захисту  та на об'єктах господарської  діяльності району.

 2.21. Організовує  проведення  у  районі  оглядіи – конкурси  захисних  споруд,  учбово – матеріальної  бази,  пунктів  видачі  засобів  індивідуального  захисту,  консультаційних  пунктів  а  також  нарад,  занять,  методичних  зборів,  місячників,  тижнів   та  днів  цивільного  захисту.

з питань охорони праці

2.22. Організовує та координує роботу з питань охорони праці у виконкомі районної у місті ради, здійснює контроль за додержанням в структурних підрозділах виконкому районної умісті ради чинного законодавства, правил, стандартів, положень та інших документів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії.

2.23. Розробляє проекти планів щодо поліпшення умов та охорони праці, зміцнення здоров’я працівників виконкому районної у місті ради.

2.24. Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання випадкам загрози життю або здоров'ю працівників виконкому районної у місті ради.

2.25. Інформує та надає роз’яснення працівникам виконкому районної у місті ради з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), виробничої санітарії.

2.26. Розробляє спільно зі структурними підрозділами виконкому районної у місті ради комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (безпеки життєдіяльності), надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів.

2.27. Готує проекти розпоряджень з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і виносить їх на розгляд і затвердження.

2.28. Складає звітність з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами.

2.29. Проводить з працівниками виконкому районної у місті ради вступні та періодичні інструктажі з охорони праці.

 2.30. Здійснює розгляд листів, заяв, скарг працівників виконкому районної у місті ради, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

2.31. Є секретарем комісії з розслідування травматизму, що стався з працівниками виконкому районної у місті ради.

2.32. Веде облік та проводить аналіз причин травматизму, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди у виконкомі районної у місті ради.

2.33. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

2.34. Розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання працівників виконкому районної у місті ради, організує пропаганду і вивчення працівниками правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

2.35. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників виконкому районної у місті ради.

З інших питань

 

2.36. Забезпечує надання у визначеному порядку інформації на виконання  документів, які надійшли з вищих органів в електронному та паперовому вигляді.

2.37.  Організовує доведення до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів з питань, що належать до його компетенції, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.

2.38. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2.39.  Здійснює погоджувальні процедури, надає адміністративні послуги суб’єктам господарювання, громадянам за принципом “Одного вікна” в обсязі, який визначається рішенням виконкому районної у місті ради.

2.40.  Вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної у місті ради та її виконавчих органів, прийнятих в межах їх повноважень.

2.41.  Дотримується законодавства про захист персональних даних.

2.42. Забезпечує дотримання законодавства про доступ до публічної інформації, відповідальний за прийом інформаційних запитів, проведення їх аналізу та надання відповіді.

2.43. Виконує поточні завдання за дорученням голови районної у місті ради.

РОЗДІЛ Ш.

 Права

            Інспектор має право:

3.1. За дорученням керівництва в межах своїх компетенції представляти виконком районної у місті ради в структурних підрозділах інших органів місцевого самоврядування, в органах державної виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність у Тернівському районі, та на підприємствах, в установах, організаціях, віднесених до сфери управління виконкому районної у місті ради.

3.2. Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються цивільного захисту населення, надзвичайних ситуацій та охорони праці.

3.3. Залучати у встановленому порядку за погодженням з керівництвом виконкому районної у місті ради окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, покладених на інспектора з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради.

3.4. Вносити на розгляд керівництва виконкому районної у місті ради пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань надзвичайних ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці.

3.5. Організовувати розгляд пропозицій, заяв, скарг з боку органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, громадян, громадянських об’єднань, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління виконкому районної у місті ради та компетенції з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці виконкому районної у місті ради.

3.6. Брати участь у перевірках роботи відділів, служб, комітетів виконкому районної у місті ради згідно з чинним законодавством з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та охорони праці.

3.7. Забезпечувати листування з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці.

 3.8. Готувати запити і одержувати від районних органів влади, органів статистики, об’єктів господарювання усіх форм власності, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених обов’язків і завдань.

3.9.  У межах функціональних обов’язків, контролювати роботу служб ЦЗ, організацій, установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

3.10.  За вказівкою керівника цивільного захисту району вивчати стан техногенної безпеки та цивільного захисту об’єктів господарювання району незалежно від форм власності.

 3.11. Залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню та в разі виникнення надзвичайних ситуацій органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, сили і засоби підприємств, організацій та установ  усіх форм власності.

3.12. Отримувати від  підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію щодо цивільної і територіальної оборони, а також інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території району, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.

3.13. Приймати  участь  у  засіданнях  виконкому районної у місті ради,  вносити  пропозиції,  що  стосуються  його  компетенції.

3.14. Брати участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, устаткування, ефективності роботи вентиляційних систем, засобів колективного та індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативно- правовим актів з охорони праці.

3.15. Вимагати зупинити роботу в приміщеннях виконкому районної у місті ради у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників виконкому районної у місті ради.

  3.16. Організовувати перевірки знань працівниками виконкому районної у місті ради з питань безпечних методів роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

3.17. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірки знань або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності).

РОЗДІЛ IV.

Відповідальність

            Інспектор несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією службових обов’язків.

4.2.  Бездіяльність або перевищення наданих йому повноважень.

4.3. Збереження інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання посадових обов’язків та інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

4.4.   Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку виконкому районної у місті ради.

 

РОЗДІЛ V.

Кваліфікаційні вимоги

5.1.  Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, мати стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5-ти років.

5.2.  Інспектор з питань  надзвичайних  ситуацій, цивільного  захисту  населення та охорони праці повинен мати почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, вимогливим, принциповим, старанним, оперативним.