Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Костіна Людмила Павлівна

Дні та часи прийому: Щовівторка, щосереди, щочетверга з 09.00 до 12.30 та з 13.00 до 16.00
Ел.скринька: dr@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 19 років (14 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців
Рік народження: 1981
Телефон: 067-676-23-19; 423-20-76

Склад працівників

Костіна Людмила ПавлівнаЗавідувач відділу ведення Державного реєстру виборців067-676-23-19; 423-20-76
Шеремет Олена ВасилівнаГоловний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців067-676-23-19

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

  • Відділ ведення Державного реєстру виборців  виконкому Тернівської районної у місті ради (далі - відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний та підконтрольний і підпорядковується виконавчому комітету районної у місті ради, голові районної у місті ради.
  • Відділ ведення Реєстру має власну печатку, бланк та штампи, користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради.
  • Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про Державний реєстр виборців”, “Про доступ до публічної інформації” та іншими законами України, які регламентують проходження служби в органах місцевого самоврядування та виконання покладених на відділ завдань, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, актами відділу адміністрування Державного реєстру виборців Дніпропетровської облдержадміністрації, розпорядженнями голови Тернівської районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
  • Відділ ведення Реєстру здійснює виконавчі та інші функції відповідно до Закону  України “Про Державний реєстр виборців”.

II. Основні завдання та функції

Основними завданнями  відділу ведення Реєстру є:

  • ведення Державного реєстру виборців (далі Реєстр), до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі – виборці) і проживають або перебувають на території Тернівського району, сел Новоіванівка, Тернуватий Кут, селищ Гірницьке, Коломійцеве міста Кривого Рогу.
  • складання та уточнення списків виборців для проведення виборів та референдумів.

ІІІ. Обов’язки

Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

  • забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:
   • внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
   • внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі – персональні дані Реєстру);
   • знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом;
   • візуальний та автоматизований контроль за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
  • веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
  • забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";
  • визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;
  • в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;
  • проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;
  • надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;
  • надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;
  • надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;
  • здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
  • забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;
  • здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
  • виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;
  • отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;
  • проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;
  • надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;
  • надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
  • проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
  • формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;
  • здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;
  • вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;
  • передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;
  • здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
  • розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Державний реєстр виборців”.
  • забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.
  • здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання  покладених на нього завдань. 

Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції не допускається.

ІV. Права

Відділ ведення Реєстру має право:

  • одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  • приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.
  • приймати участь у засіданнях районної у місті ради та її виконавчого комітету. 

V. Організація роботи відділу

  • Відділ ведення Реєстру працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи відділу.
  • Відділ ведення Реєстру очолює завідувач, який:
  • 1. забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців”, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу на території Тернівського району , сел Новоіванівка, Тернуватий Кут, селищ Гірницьке, Коломійцеве міста Кривого Рогу;
  • 2. здійснює керівництво діяльністю відділу ведення Реєстру і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ ведення Реєстру завдань;
  • 3. розподіляє обов'язки між працівниками відділу;
  • 4. видає накази у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців”, організовує і контролює їх виконання;
  • 5. забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
  • 6. підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріпляються печаткою відділу;
  • 7. організовує підготовку та проведення у встановленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції відділу;
  • 8. контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі;
  • 9. забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
  • 10. забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі;
  • 11. координує взаємовідносини з структурними підрозділами виконкому районної у місті ради;
  • 12. вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції щодо:
  • 12.1. притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;
  • 12.2. фінансового забезпечення роботи з ведення реєстру;
  • 12.3. вдосконалення роботи відділу;
  • 12.4. структури та загальної чисельності працівників відділу;
  • 12.5. своєчасного заміщення вакансій;
  • 12.6. прийняття, звільнення та переміщення працівників відділу;
  • 12.7. присвоєння посадовим особам відділу чергових рангів;
  • 12.8. заохочення та накладення стягнень;
  • 13. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.
  • Завідувач та працівників відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад головою районної у місті ради в установленому законодавством порядку.
  • Працівники відділу виконують обов'язки відповідно до посадових інструкцій та несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання  або неналежне виконання покладених на них функціональних обов'язків.
  • До робочих приміщень відділу ведення Реєстру, в яких розташоване комп’ютерне телекомунікаційне обладнання та програмне забезпечення для роботи з базою даних Державного реєстру виборців, а також паперовий архів відділу, застосовується правила  або режим, встановлені для приміщень з обмеженим доступом.
  • Перелік осіб, які мають право доступу до робочих приміщень відділу з обмеженим доступом, визначається завідувачем відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Тернівської районної у місті ради.
  • Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами виконкому Тернівської районної у місті ради; територіальними органами центральних органів виконавчої влади; органами місцевого самоврядування; суб'єктами подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців; іншими закладами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян; окремими громадянами.

 

Звіти про роботу відділу

Бланки заяв виборців Бланки заяв виборців Доступні електронні сервіси для виборців Доступні електронні сервіси для виборців Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Тернівської районної у місті ради у 2020 році Звіт про роботу відділу ведення Державного реєстру виборців виконкому Тернівської районної у місті ради у 2020 році Відділ ведення державного реєстру виборців інформує Відділ ведення державного реєстру виборців інформує Інформація для мешканців Тернівського району Інформація для мешканців Тернівського району Інформація про роботу відділу Інформація про роботу відділу