Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Начальник відділу реєстрації місця проживання громадян

Начальник відділу реєстрації місця проживання громадян

Коваленко Ольга Анатоліївна

Дні та часи прийому: Понеділок, середа, четвер, п`ятниця з 09.00 до 16.15 (без перерви) Вівторок з 09.00 до 20.00 (без перерви)
Ел.скринька: rmpg@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 24 роки (20 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Начальник відділу реєстрації місця проживання громадян
Рік народження: 1975
Телефон: 098-035-24-80

Склад працівників

Коваленко Ольга АнатоліївнаНачальник відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Степаненко Ірина ВолодимирівнаГоловний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Білобровка Ольга ФадеївнаГоловний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Глазунова Ольга АнатоліївнаЗаступник начальника відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Судакова Світлана ВолодимирівнаГоловний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Бойко Анна ВіталіївнаГоловний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80
Стороженко Олена СергіївнаГоловний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання громадян098-035-24-80

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації місця проживання  громадян виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності.
 • Відділ має власну печатку зі своїм найменуванням та штампи, користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради.
 • Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів.
 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою,  передбаченою законодавством  України, та звільняється з роботи за  розпорядженням голови районної  у місті ради.
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», чинним антикорупційним законодавством, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Криворізької міської та Тернівської районної у місті рад, їх виконавчих комітетів, іншими нормативними актами, цим Положенням.  
 • Відділ є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

ІІ. Основні завдання та функції

Основними завданнями є:

 • Формування і ведення реєстру територіальної громади міста Кривого Рогу в межах проживання на території Тернівського району.
 • Здійснення реєстрації, зняття з реєстрації  місця проживання/перебування  фізичних осіб.
 • Передача інформації або  внесення в установленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання до Єдиного державного демографічного реєстру.

ІІІ. Обов'язки

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Формує та веде реєстр територіальної громади Тернівського району міста Кривого Рогу.
 • Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання або перебування:
 • фізичних осіб у межах Тернівського району міста Кривого Рогу;
 • фізичних осіб за заявою їх законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку;
 • фізичних осіб за поданням чи заявою відділень поліції Головного управління Національної поліції, військових комісаріатів, юридичних управлінь юстиції, виконавця послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку;
 • новонароджених дітей за поданням відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління юстиції або управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради.
 • Вносить необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання або перебування, у разі внесення під час  реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання чи перебування помилкових відомостей про особу, до реєстру територіальної громади та надсилає інформацію до Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до Порядку передачі органами реєстрації інформації.
 • Вносить відомості про  реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання або перебування до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідки про звернення за захистом в Україні.
 • Надає органам реєстрації та центральним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомості про місце проживання та перебування фізичної особи, інших персональних даних виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
 • Веде картотеку з питань реєстрації фізичних осіб.
 • Зберігає заяви фізичних осіб про реєстрацію місця проживання та перебування,  зняття з реєстрації їх місця проживання та перебування, а також копій документів, які подаються для здійснення реєстрації місця проживання та перебування, зняття з реєстрації місця проживання осіб протягом 5 років.
 • Вносить зміни до реєстру територіальної громади у разі прийняття рішення про перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо) із збереженням попередніх даних.
 • Здійснює обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад  у  разі здійснення реєстрації місця проживання або перебування з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання чи перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці.
 • Здійснює прийом громадян з питань, які віднесені до компетенції відділу.
 • Оформляє і видає витяги і виписки (довідки) про  реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання дітей віком до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки.
 • Подає органам Державного реєстру виборців відомості, на підставі яких здійснюється поновлення бази даних Державного реєстру виборців.
 • Забезпечує збирання, зберігання, обробку, використання і захист інформації у реєстрі територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197,198 Кодексу України про адміністративні правопорушення (при накладанні адміністративного стягнення у вигляді попередження).

ІV. Права

Відділ має право:

 • Безоплатно одержувати в установленому законом порядку від підприємств, установ та організацій відповідні документи, інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, в установленому законом порядку.
 • Приймати рішення про скасування або відмову в реєстрації чи знятті з реєстрації місця проживання або перебування фізичної особи.
 • Перевіряти належність паспортного документа фізичній особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання або перебування та наявність документів, необхідних для реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання або перебування фізичної особи.
 • Вносити інформацію до Єдиного державного демографічного реєстру.
 • Брати участь у засіданнях районної у місті ради та її виконавчого комітету.
 • Направляти до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування іноземців або осіб без громадянства, які подали недійсний документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію, для вжиття до нього заходів адміністративного впливу, або інших заходів, визначених законодавством України.
 • Брати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.
 • Порушувати клопотання до  керівництва районної у місті ради  щодо вжиття заходів у частині матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи відділу.
 • Вносити пропозиції щодо вдосконалення процедури реєстрації місця проживання чи перебування фізичних осіб.

V.  Організація роботи відділу

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради,  її виконавчого комітету, які затверджує голова районної у місті ради,  та поточного плану  роботи відділу.
 • Всі працівники відділу підпорядковані начальнику відділу, йому підзвітні та підконтрольні.
 • Штатний розпис відділу затверджується розпорядженням голови районної у місті ради, в межах установленої чисельності та фонду оплати праці.
 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у місті ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.
 • Начальник відділу:  
 • 1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.
 • 2. Організовує діяльність відділу, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу.
 • 3.  Забезпечує розробку та подання на затвердження голові районної у місті ради посадових інструкцій працівників відділу.
 • 4. Організовує здійснення інформаційного та матеріально-технічного забезпечення відділу.
 • 5. Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності відділу.
 • 6. Дає відповідні доручення працівникам щодо виконання покладених на відділ завдань.
 • 7. Забезпечує дотримання працівниками відділу трудової, виконавчої дисципліни та правил охорони праці.
 • 8. Вносить пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників відділу.
 • 9. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників відділу.
 • 10. Веде особистий прийом громадян.
 • 11. У межах своїх повноважень організовує ділове листування.
 • 12. Здійснює інші повноваження відповідно до актів законодавства, рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, даного Положення.
 • Начальник відділу безпосередньо підпорядковується керуючій справами виконкому районної у місті ради.
 • Повноваження начальника, заступника начальника та інших працівників відділу визначаються їх посадовими інструкціями.
 • Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади  головою районної у місті ради на конкурсній основі або у встановленому  законодавством України порядку.
 • Працівники відділу несуть персональну відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням, посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.
 

Документи для реєстрації місця проживання (прописки)

Реквізити для зарахування плати за адміністративні послуги у сфері реєстрації місця проживання громадян


АНКЕТА

опитування суб’єктів звернень щодо якості обслуговування у відділі реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради (анонімний режим опитування)

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» виконком Тернівської районної у місті ради проводить опитування суб’єктів щодо звернення до відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради  та визначення якості обслуговування спеціалістами відділу, доступності інформації та дотримання вимог згідно чинного законодавства.

Метою опитування є забезпечення ефективної роботи відділу реєстрації місця проживання громадян. Зведені результати опитування будуть використані для напрацювання та впровадження заходів щодо вдосконалення діяльності відділу.

Опитування проводиться лише за Вашою добровільною згодою і є анонімним.

 


Звіти про роботу відділу

Запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу Запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу Шановні мешканці району! Шановні мешканці району! Просимо звернути Вашу увагу Просимо звернути Вашу увагу ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ РАЙОНУ! 04.08.2021 з 10.00 до 14.00 запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу за адресою: Модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, вул.Брестська, 1 ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ РАЙОНУ! 04.08.2021 з 10.00 до 14.00 запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу за адресою: Модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, вул.Брестська, 1 ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ РАЙОНУ! 18.08.2021 з 10.00 до 14.00 запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу за адресою: Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради (Житловий масив Горький) ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ РАЙОНУ! 18.08.2021 з 10.00 до 14.00 запрошуємо Вас скористатися послугами Мобільного офісу за адресою: Криворізька гімназія №38 Криворізької міської ради (Житловий масив Горький) Графік відділу реєстрації місця проживання громадян в травні Графік відділу реєстрації місця проживання громадян в травні Відділ реєстрації місця проживання громадян повідомляє Відділ реєстрації місця проживання громадян повідомляє З 20.03.2021 відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради додатково буде здійснювати прийом громадян ЩОСУБОТИ з 9.00 до 16.00 З 20.03.2021 відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради додатково буде здійснювати прийом громадян ЩОСУБОТИ з 9.00 до 16.00 МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМИТИ «КАРТКУ КРИВОРІЖЦЯ» ОНЛАЙН ВДОМА МОЖЛИВІСТЬ ОФОРМИТИ «КАРТКУ КРИВОРІЖЦЯ» ОНЛАЙН ВДОМА «Картка криворіжця» «Картка криворіжця» Шановні мешканці району! 13.02.2021 відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради додатково буде здійснювати прийом громадян Шановні мешканці району! 13.02.2021 відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради додатково буде здійснювати прийом громадян Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у приміщені/будинку осіб СКАСОВАНО Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у приміщені/будинку осіб СКАСОВАНО Щодо прийому громадян відділом реєстрації місця проживання Щодо прийому громадян відділом реєстрації місця проживання Шановні студенти!!! «Виписатись» з попередньої адреси можна одночасно з «пропискою» Шановні студенти!!! «Виписатись» з попередньої адреси можна одночасно з «пропискою» Нові реквізити Нові реквізити Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 2019 рік Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 2019 рік Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 7 місяців 2019 року Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 7 місяців 2019 року ІНФОРМАЦІЯ про роботу відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради за 2018 рік ІНФОРМАЦІЯ про роботу відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради за 2018 рік До уваги мешканців приватного сектору! До уваги мешканців приватного сектору! Шановні мешканці району! Відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради надає адміністративні послуги з питання реєстрації/зняття з реєстрації та видачі довідок маломобільним особам району Шановні мешканці району! Відділ реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті ради надає адміністративні послуги з питання реєстрації/зняття з реєстрації та видачі довідок маломобільним особам району Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 1 квартал 2017 року Звіт відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому Тернівської районної у місті Кривому Розі ради про роботу за 1 квартал 2017 року ІНФОРМАЦІЯ про роботу відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради за 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ про роботу відділу реєстрації місця проживання громадян виконкому районної у місті ради за 2016 рік Шановні мешканці району! Шановні мешканці району!