Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Начальник відділу освіти

Начальник відділу освіти

Горевич Сергій Олександрович

Дні та часи прийому: щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: osvita@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 29 (17 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Начальник відділу освіти
Рік народження: 1966
Телефон: 35-53-53

Склад працівників

Горевич Сергій ОлександровичНачальник відділу освіти35-53-53
Лисак Надія ПетрівнаЗаступник начальника відділу освіти35-53-52
Парфенюк Оксана СтаніславівнаГоловний спеціаліст відділу освіти35-77-07
Ісак Ольга ПавлівнаСекретар керівника35-77-07

Інформація про роботу відділу

Відділ освіти районної у місті ради є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради.

 • Здійснює керівництво відділом і забезпечує виконання делегованих повноважень щодо реалізації державної і місцевої політики в сфері освіти та здійснення у межах своєї компетенції контролю за роботою закладів освіти. 
 • Здійснює керівництво діяльністю відділом, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, його структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу. 
 • Визначає ступінь відповідальності заступника начальника, працівників відділу та керівників його структурних підрозділів. 
 • Погоджує структуру та штатний розпис відділу освіти, затверджує посадові інструкції працівників відділу.
 • Подає на затвердження голови районної у місті ради проект кошторису кошторисів доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу. 
 • Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу. 
 • Готує, згідно з чинним законодавством, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, керівників закладів та установ освіти, призначає та звільняє з посад педагогічних працівників підвідомчих закладів, що знаходяться у комунальній власності міста. 
 • Заохочує і накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників підвідомчих закладів. 
 • Формує резерв кадрів відділу та керівників закладів освіти району. 
 • Видає в межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх виконання. 
 • Керує розробкою проектів програм (розділів програм) аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку галузі освіти на території району. 
 • Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу освіти з іншими відділами та службами виконкому районної у місті ради, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, організаціями, об’єднаннями громадян.
 • Організовує роботу щодо захисту державних таємниць відповідно до чинного законодавства.
 • Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі. 
 • Створює працівникам відділу необхідні умови праці, вживає заходів для підвищення ними своєї кваліфікації. 
 • Контролює дотримання працівниками відділу правил з охорони праці, техніки безпеки та внутрішнього трудового розпорядку.