Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Шановні мешканці району!

          Рішенням виконкому Криворізької міської ради від 09.01.2019 № 35 було затверджено Порядок проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення окремим категоріям мешканців міста.  Передбачено надання часткової компенсації громадянам, місце проживання яких зареєстровано в Кривому Розі. Часткова компенсація надається раз на рік однією сумою в розмірі 500 грн. на одне домогосподарство за один вид комунальних послуг. У разі розділення особових рахунків, часткова компенсація може надаватися за однією адресою декільком заявникам. Перераховується безпосередньо підприємству тепло- або водопостачання та водовідведення для подальшого перерахування коштів на особовий рахунок заявника.

         Відповідно до Порядку часткова компенсація надається:

-    малозабезпеченим сім’ям, які згідно із законодавством отримують відповідну допомогу;

-    одиноким матерям (батькам), усиновлювачам незалежно від отримання ними державної допомоги

на дітей одиноким матерям до досягнення дитиною 23-річного віку, за умови її навчання; у разі смерті одного з  батьків – матері (батькові) дітей, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу на дітей померлого годувальника; 

-    особам з інвалідністю;

-    сім’ям, які виховують дітей  з інвалідністю;

-    опікунам чи піклувальникам на оплату послуг у житлі, де зареєстровано місце проживання

підопічного;

-    багатодітним сім’ям;

-    безробітним, які понад рік перебувають на обліку у центрі зайнятості;

-    прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу;

-    особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи;

-    ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, сім’ям загиблих, померлих ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях, які пропали безвісті в зоні їх проведення або перебувають у полоні, «дітям війни», реабілітованим, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту;

-    непрацюючим пенсіонерам;

-    повнолітнім студентам, студентам у віці від 16 до 18 років, яким згідно з чинним законодавством України надано повну цивільну дієздатність, закладів вищої освіти України І-ІV рівнів акредитації денної форми навчання;

-    працівникам бюджетних установ, підприємств, що належать до комунальної власності міста, у тому числі тим, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. До бюджетних установ належать установи та заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури і містецтва, фізкультури і спорту та інші, що фінансуються з державного або місцевого бюджету.

Для отримання часткової компенсації особи подають до прийомних пунктів за місцем реєстрації, такі документи:

-    особисту заяву зі згодою на обробку персональних даних;

- копію паспорта з відомостями про реєстрацію місця проживання; у разі наявності паспорта громадянина України у формі ІD-картки, надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

-    копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, за винятком заявників, у яких паспорт громадянина України оформлений у формі ІD-картки;

- підтвердження про отримання державної соціальної допомоги, оригінали довідок про навчання студента на денній формі навчання, роботи в бюджетній установи, копія пільгового посвідчення, копія трудової книжки (перша та остання сторінка з відомостями про звільнення), копія документу, що підтверджує встановлення опіки або піклування, а також копія документу, що посвідчує особу підопічного з відомостями про реєстрацію його місця проживання. Термін дії довідки, виданої підприємством, установою, організацією, навчальним закладом становить місяць з дня її видачі.

-    документ, що підтверджує розділення особових рахунків (для тих заявників, у домогосподарствах яких розділені особові рахунки).

Копії документів надаються за наявності оригіналів та завіряються заявниками.

   Заяви на отримання часткової компенсації вартості  послуг тепло- або  водопостачання та водовідведення  приймаються  у наступних пунктах:

            - виконком Тернівської районної у місті ради, вул. Короленка, 1а, понеділок - п’ятниця                   з 9.00 до 16.00.

            - управління      праці      та     соціального     захисту     населення    виконкому районної у місті ради,  вул.  Ухтомського, 23, понеділок - п’ятниця з 9.00 до 16.00.

            - комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання  соціальних  послуг) у Тернівському районі», вул. Доватора, 1б, понеділок - п’ятниця з 9.00 до 16.00.

            -  КЗ «Палац культури «Тернівський», вул. Сергія Колачевського, 84, понеділок, среда, п’ятниця з 9.00 до 16.00.

 

 Звертаємо Вашу увагу, що заяви та документи приймаються до 01.12.2019 року.

        

В районі визначено 4 пункти прийому пакетів документів від населення на отримання часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення окремим категоріям мешканців міста:

 

№ з/п

пункт прийому

документів

         адреса

  пункту прийому

       документів

часи роботи

пункту прийому документів

       № телефону

1.

Виконком Тернівської районної у місті ради

вул. Короленка, 1а

понеділок - п’ятниця

9.00 -  16.00

 

  

    35-04-64

2.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради

 вул. Ухтомського, 23

понеділок - п’ятниця

9.00 -  16.00

 

0674336786

 

3.

КУ«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі»

 

вул. Доватора, 1б

понеділок - п’ятниця 

9.00 - 16.00

 

470-11-43

4.

КЗ «Палац культури «Тернівський»

вул. Сергія Колачевського, 84

понеділок, середа,  п’ятниця 

9.00 - 16.00

0674336786

 

    

 Прийом пакетів документів від мешканців віддалених житлових масивів Мирівського, Божедарівка, Новоіванівка, Горького буде здійснюватися шляхом надання соціальних послуг у Мобільному офісі.

22 січня 2019