Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Повноваження спеціалістa з питань запобігання та виявлення корупції

 1. Забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері запобігання і протидії корупції у виконкомі районної у місті ради.
 2. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням у виконкомі районної у місті ради, здійснює контроль за їх проведенням.
 3. Надає роз’яснення посадовим особам виконкому районної у місті ради щодо застосування антикорупційного законодавства.
 4. Здійснює збір, обробку та систематизацію інформації, яка необхідна для виконання завдань, віднесених до його компетенції.
 5. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконкому районної у місті ради, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.
 6. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, у виконкомі районної у місті ради.
 7. Готує та не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди від кандидата на зайняття посади посадової особи у виконкомі районної у місті ради надсилає запити про перевірку його відомостей до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей.
 8. Готує довідки про результати спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, у виконкомі районної у місті ради, які додаються до документів, поданих для призначення на посаду.
 9. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей, готує повідомлення про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.
 10. При переведенні посадової особи до виконкому районної у місті ради з іншого органу місцевого самоврядування, стосовно якої спеціальна перевірка вже проводилася, готує запит до відповідного органу місцевого самоврядування щодо результатів спеціальної перевірки.
 11. Надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадовим особам виконкому районної у місті ради та депутатам районної у місті ради, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.
 12. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок, готує повідомлення про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та (або) виправленої декларації.
 13. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконкому районної у місті ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної у місті ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.
 14. Подає для оприлюднення в офіційному засобі масової інформації протягом 30 днів з дня надання відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік голови районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради та заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, які не є інформацією з обмеженим доступом.
 15. Веде облік посадових осіб виконкому районної у місті ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, та працівників, які є близькими особами згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та перебувають на посадах посадових осіб у виконкомі районної у місті ради.
 16. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових осіб виконкому районної у місті ради до вчинення корупційних правопорушень.
 17. Організовує та в межах своєї компетенції бере участь в проведенні службових розслідувань і перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 18. Аналізує матеріали службових розслідувань, перевірок та контрольно-перевірочних заходів. Готує голові районної у місті ради пропозиції щодо заходів реагування і необхідності направлення до правоохоронних органів інформації, перевірка якої не відноситься до компетенції виконкому районної у місті ради.
 19. Забезпечує роботу «прямої» телефонної лінії з питання: «Суспільство проти корупції» у виконкомі районної у місті ради.
 20. У разі звільнення посадової особи виконкому районної у місті ради у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», готує у триденний строк повідомлення в суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та в Національне агентство України з питань державної служби.
 21. Готує звіти про роботу щодо запобігання та виявлення корупції у виконкомі районної у місті ради.
 22. Запроваджує сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 23. Забезпечує здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 24. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.

У своїй роботі спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції виконкому районної у місті ради керується законами України:

Розділ сайту:Спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції