Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду

Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду

Козачок Наталія Анатоліївна

Дні та часи прийому: Щопонеділка, щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: go@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 20 років (9 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду
Рік народження: 1978
Телефон: 35-04-63

Склад працівників

Козачок Наталія АнатоліївнаГоловний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду35-04-63

Посадова інструкція

головного спеціаліста з питань обліку, розподілу та приватизації  житлового фонду виконкому районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Посада головного спеціаліста з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради віднесена до VІІ категорії посад органів місцевого самоврядування відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.
 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради безпосередньо підпорядкований заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради.
 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про доступ до публічної інформації», «Про приватизацію державного житлового фонду», Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, Житловим Кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР, чинним антикорупційним законодавством, іншими законами, Постановами Верховної ради України, Указами Президента України в межах делегованих повноважень, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та голови облдержадміністрації.

 ІІ. Основні завдання і обов’язки

 • Головним завданням головного спеціаліста з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради є:
 • здійснення обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, в тому числі які мають право на отримання соціального та доступного житла;
 • здійснення обліку підприємств, установ і організацій, які ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • здійснення обліку ветхого та аварійного житла, розташованого на території району.
 • Здійснює прийом громадян з житлових питань.
 • Організовує роботу громадської комісії з житлових питань.
 • Забезпечує збір та оформлення документів при розподілу та наданні житла, що належить до комунальної власності міста, у тому числі кімнат у гуртожитках комунальної власності міста, виконання затверджених загальнодержавних та місцевих програм розвитку соціального житла.
 • Забезпечує збір та подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
 • Здійснює щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку.
 • Виносить на розгляд виконкому районної у місті ради пропозиції про включення житлових приміщень до числа службових.
 • Виносить на розгляд виконкому районної у місті ради пропозиції про виключення житлових приміщень із числа службових.
 • На підставі прийнятих рішень оформляє та видає громадянам ордери на квартири, що перебувають в комунальній власності міста, в тому числі кімнат у гуртожитках комунальної власності міста.
 • На підставі прийнятих рішень оформляє та видає громадянам ордери на службові житлові приміщення. Видає охоронні свідоцтва (броню) на жилі приміщення та обмінні ордери на квартири, що належать до комунальної власності міста.
 •  Готує рішення на засідання виконкому районної у місті ради про затвердження протоколів засідання громадської комісії з житлових питань, затвердження службових квартир, затвердження списків громадян, прийнятих на квартирний облік.
 • Виносить на розгляд громадської комісії з житлових питань питання про розширення житлової площі за рахунок поряд звільнених житлових приміщень.
 • Виносить на розгляд громадської комісії з житлових питань матеріали про переоформлення договорів найму житлової площі.
 • Готує відповіді на звернення громадян з питань квартирного обліку та поліпшення житлових умов.
 • Здійснює контроль за додержанням чинного законодавства на підприємствах, організаціях та установах району з питань квартирного обліку та розподілу житлової площі.
 • Приймає участь у нарадах та семінарах з питань роз’яснення житлового законодавства.
 • Проводить роботу з розроблення документації на впровадження системи управління якістю.
 • Забезпечує дотримання порядку доступу до баз персональних даних та їх захист від доступу до них сторонніх осіб.
 • Виконує роботу, пов’язану  із захистом персональних даних.
 • Неухильно дотримується Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі в частині дотримання вимог щодо строку надання відповіді на інформаційний запит.
 • Веде облік і належне оформлення отриманих інформаційних запитів (в тому числі усних)  і надає загальному відділу  виконкому районної у місті ради у встановлений термін узагальнені дані щодо інформаційних запитів, які надійшли за тиждень.
 • Виносить на розгляд виконкому пропозиції про передачу у приватну (спільну, часткову) власність громадян житло, що перебуває у комунальній власності міста Кривого Рогу і розташоване в Тернівському районі.
 • На підставі прийнятих рішень оформляє та видає громадянам свідоцтва на право власності на житло.
 • Веде діловодство, кореспонденцію.

ІІІ. Права

Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради має право:

 • Представляти за довіреністю керівництва інтереси громадської комісії з житлових питань в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях та ін.
 • Бере участь у проведенні комплексних перевірок на підприємствах, в установах та організаціях району з питань дотримання вимог чинного законодавства.
 • Ініціює залучення посадових осіб структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ та організацій до засідань громадської комісії з житлових питань.
 • Готує запити у встановленому законодавством порядку до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на отримання відповідної (статистичної та іншої) інформації.
 • Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи громадської комісії з житлових питань.
 • Приймає участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських,  цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.

ІV. Відповідальність

 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

V. Вимоги до працівника

 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вільно володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері.  Стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років.
 • Головний спеціаліст з питань обліку, розподілу та приватизації житлового фонду виконкому районної у місті ради повинен мати почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, оперативним, мати організаційні здібності.