Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Спеціаліст з питань культури

Спеціаліст з питань культури

Волошина Олена Володимирівна

Дні та часи прийому: понеділок з 11.00 до 17.00
Ел.скринька: kultura@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 28 років (10 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: Головний спеціаліст з питань культури
Рік народження: 1970
Телефон: 35-02-25

Склад працівників

Волошина Олена ВолодимирівнаСпеціаліст з питань культури35-02-25

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста з питань культури виконкому Тернівської районної   у місті ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Посада головного спеціаліста з питань культури виконкому районної у місті ради віднесена до УП категорії посад органів місцевого самоврядування відповідно до ст.14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 • Головний спеціаліст з питань культури є посадовою особою органу місцевого самоврядування, має відповідні посадові  повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
 • Головний спеціаліст з питань культури призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної  у місті ради.
 • Головний спеціаліст з питань культури безпосередньо підпорядкований заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради.
 • Головний спеціаліст з питань культури не має працівників у своєму підпорядкуванні.
 • На час тимчасової відсутності головного спеціаліста з питань культури його обов’язки виконує працівник, якого призначає голова районної у місті ради.
 • Головний спеціаліст з питань культури в своїй діяльності керується:  Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування", „Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про культуру" , "Про захист суспільної моралі", "Про охорону культурної спадщини", "Про доступ до публічної інформації", чинним антикорупційним законодавством, розпорядчими документами вищих органів державного управління, рішеннями міської та районної у місті ради та цією посадовою інструкцією.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ОБОВ"ЯЗКИ

 • Головний спеціаліст з питань культури організовує роботу закладів культури району ( музичних шкіл, бібліотек, палаців культури).
 • Координує роботу закладів культури по відродженню національної культури, розвитку самодіяльної художньої творчості, організації дозвілля трудящих району, молоді, дітей та підлітків.
 • Здійснює контроль за збереженням пам’ятників історії, культури, архітектури; готує необхідні інформації, довідки, розпорядження, рішення.
 • Розробляє програми культурного розвитку району.
 • Залучає на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району на проведення культурно-масових заходів.
 • Приймає участь в інвентаризації майна комунальних  закладів культури, розташованих на території району і спільно з управлінням культури виконкому міської ради здійснюють аналіз матеріалів інвентаризації, який надається до Фонду комунальної власності міста. Бере участь у роботі комісії із списання основних засобів, їх обстеження та ліквідації.
 • Доводить до закладів культури вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.
 • Погоджує призначення і звільнення керівників комунальних закладів культури, розташованих на території району, строки та умови укладання з ними контрактів, контролює виконання їх умов.
 • Здійснює контроль за матеріальною відповідальністю керівників закладів культури та за передане їм до управління комунальне майно, бере участь у прийомі-передачі справ та комунального майна при зміні керівника.
 • Контролює сплату орендної плати та комунальних платежів в закладах культури, приймає участь в обстеженні технічного стану суб’єктів.
 • Здійснює контроль засобів масової інформації та суб’єктів підприємництва, пов’язаного з видавництвом, тиражування фото, відео, кіно і друкованої продукції з метою попередження пропаганди насильства, жорстокості, сексуальної розпусти серед неповнолітніх та молоді.
 • Організовує дозвілля та відпочинок молоді, сприяє створенню належних умов для задоволення інтересів за місцем проживання.
 • Створює умови для розвитку культури, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств на території району.
 • Сприяє здійсненню охорони, реставрації, використання пам’яток історії, культури, паркових комплексів, розташованих у районі. Вносить пропозиції щодо оголошення об’єктів, що мають історичну, культурну цінність, пам’ятками історії або культури, які оформляються законом.
 • Видає картки обліку об’єкта сфери відпочинку і розваг, культури, туристично-екскурсійних послуг. Анульовує, вносить зміни та доповнення до карток обліку об’єкта сфери відпочинку і розваг, культури, туристично-екскурсійних послуг.
 • Забезпечує розроблення документації на впровадження системи управління якості у своїй галузі.
 • Виконує інші доручення безпосереднього керівника. 

III. П Р А В А

Головний спеціаліст з питань культури має право:

 • Приймати участь у засіданнях  сесій  районної у місті ради , виконкомів районної у місті ради, вносити пропозиції, що стосуються його компетенції.
 • Перевіряти роботу закладів культури району, розробляти і вносити пропозиції по покращенню роботи по проведенню культурно-масових заходів.
 • На оплату праці залежно від посади, присвоєного рангу, досвіду роботи та її якості.
 • На соціальний і правовий захист.
 • На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • Приймати участь у  судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справах в межах делегованих повноважень.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний спеціаліст з питань культури несе:

 • Дисциплінарну відповідальність у відповідності з діючим законодавством за невиконання покладених на нього завдань і функцій, невиконання обов’язків, передбачених цією інструкцією, незадовільний стан трудової дисципліни.
 • Матеріальну відповідальність за отримання, збереження та використання матеріальних цінностей виконкому районної у місті ради.

V. ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКА

 • Головний спеціаліст з питань культури повинен мати вищу освіту за освітньо-ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року або стаж роботи в інших сферах економіки не менш 3 років.
 • Головний спеціаліст з питань культури повинен мати організаторські здібності, належні ділові якості, високе почуття відповідальності, вміти працювати з людьми, бути дисциплінованим, оперативним.