Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи

Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи

Шеляг Ганна Юріївна

Дні та часи прийому: щовівторка з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00
Ел.скринька: zakupivli@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 2 (1 рік стаж державної служби)
Посада: Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи
Телефон: 35-21-55

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

спеціаліста І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Посада спеціаліста І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради є  посадовою особою органу місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок районного у місті бюджету.
 • Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи призначається на посаду на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законодавством України, та звільняється від виконання посадових обов’язків розпорядженням голови районної у місті ради відповідно до Кодексу законів про працю та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 • Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради підпорядкований  заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу.
 • У період тимчасової відсутності спеціаліста І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради його посадові обов’язки виконує посадова особа, яку призначає голова районної у місті ради.
 • Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради  у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», іншими нормативно - правовими актами та документами, виконкому районної у місті ради та даною посадовою інструкцією. 

ІІ. Основні завдання та обов'язки

Основними завданнями і обов’язками спеціаліста І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи є:

 • Забезпечувати складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі.
 • Аналізувати виконання договорів, укладених згідно із Законом про публічні закупівлі.
 • Здійснювати моніторинг змін у законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні.
 • Надавати пропозиції комітету з конкурсних торгів щодо закупівель робіт і послуг.
 • Складати тендерну документацію проведення закупівель робіт і послуг (ведення та складання протоколів, листування, тощо).
 • Оприлюднювати інформацію про закупівлі через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу.
 • Надавати роз’яснення щодо тендерної документації, вносити зміни до неї та  розміщувати її в електронній системі закупівель.
 • Забезпечувати підготовку договорів за результатами публічних закупівель.
 • Оприлюднювати річний план закупівель та зміни до нього шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дати їх затвердження.
 • Забезпечувати проведення закупівель товарів, робіт та послуг без застосування спеціалізованого електронного майданчика
 • Виконувати інші доручення, що стосується діяльності виконкому районної у місті ради.

ІІІ. Права

Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради має право :

 • Сприяти голові та тендерному комітету виконкому районної у місті ради в отриманні у встановленому порядку від посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документів, необхідних для роботи при заключенні договорів виконкому районної у місті ради.
 • Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться у виконкомі районної у місті ради у разі розгляду на них питань практики застосування законодавчих та нормативних актів у сфері публічних закупівель та договірних відносин.
 • Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться.
 • Узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах компетенції відповідні документи.
 • Отримувати від посадових осіб виконкому інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель.
 • Пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
 • Користуватися правами і свободами, гарантованими громадянам Конституцією України, законами України, крім обмежень, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні».
 • На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду, стажу роботи та просування по службі.
 • На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • На соціальний і правовий захист.

IV. Відповідальність

Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради несе дисциплінарну відповідальність за:

 • невиконання чи неналежне виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією службових обов’язків.
 • бездіяльність, невикористання або перевищення наданих йому повноважень.
 • порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу до органів місцевого самоврядування та її проходженням.
 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та Регламенту роботи виконкому районної у місті ради.
 • недотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

 V.Кваліфікаційні вимоги

 • Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, володіти державною мовою, знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.
 • Спеціаліст І категорії з питань електронних публічних закупівель та договірної роботи виконкому районної у місті ради повинен у повному обсязі володіти питаннями, якими займається, забезпечувати дотримання інтересів виконкому районної у місті ради та територіальної громади міста, мати розвинуте почуття відповідальності за доручену справу, вміти проявляти принциповість і сумлінність в роботі, бути дисциплінованим та оперативним при прийняті рішень в межах наданих цією інструкцією повноважень.