Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Начальник фінансового відділу

Начальник фінансового відділу

Костіна Валентина Василівна

Дні та часи прийому: щопонеділка з 10-17.00, каб. 417
Ел.скринька: finans@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 37 27 (стаж державної служби)
Освіта: вища
Посада: начальник фінансового відділу
Рік народження: 1958
Телефон: 35-13-45

Склад працівників

Костіна Валентина ВасилівнаНачальник фінансового відділу, каб. 41735-13-45
Слесаренко Наталія ІванівнаЗаступник начальника фінансового відділу, каб. 40435-15-00
Мурза Оксана ВіталіївнаГоловний спеціаліст фінансового відділу, каб 41435-21-87
Лісаневич Оксана АнатоліївнаГоловний спеціаліст фінансового відділу, каб 41435-21-87

ПОЛОЖЕННЯ

про  фінансовий відділ виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради

 I.Загальні положення

 • Фінансовий відділ виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради (далі – відділ) є відокремленим структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний.
 • Відділ є юридичною установою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.
 • Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, „Про звернення громадян”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про доступ до публічної інформації”, постановами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, Бюджетним кодексом України, рішеннями  обласної, міської і  районної у місті рад, прийнятими в межах їх повноважень, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
 • Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 „Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів”.
 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.

 II.Основні завдання та функції

 • На підставі визначеного міською радою складу доходів та видатків здійснює функції із складання районного у місті бюджету, схвалює проект рішення про районний у місті бюджет та подає його на розгляд районної у місті ради.
 • Забезпечує виконання районного у місті бюджету, унесення змін до нього, погодження  звіту про його виконання та оприлюднення інформації про районний  у місті бюджет відповідно до чинного законодавства.
 • Проводить фінансування передбачених районним у місті бюджетом видатків на утримання:
 • Виконавчого комітету районної у місті  ради;
 • Установ та організацій, розташованих на території району, а саме:
 • територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі;дитячо-юнацьких  спортивних шкіл №5, 7;
 • об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають на балансі виконкомів районних у місті рад та їх структурних підрозділів;
 • підтримку громадським організаціям інвалідів та ветеранів, компенсації непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні  до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, заходи у галузі соціального захисту, культури, спорту, молоді, жінок та дітей.
 • Проводить фінансування видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів, визначених рішенням про районний у місті бюджет.
 • Здійснює загальну організацію та управління виконанням районного у місті бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання районного у місті  бюджету.
 • Здійснює планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
 • Готує:
 • рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акту, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду, вносить районній у місті раді пропозиції стосовно прийнятих ними рішень;
 • звіти про відстеження результативності  дій  регуляторного акту та державної регуляторної політики в районі.
 • Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.
 • Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.
 • Здійснює контроль за дотриманням установами, які розташовані на території району і утримуються за рахунок коштів міського та районного у місті бюджетів, чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів за всіма напрямками і видами витрат.
 • Забезпечує фінансування послуг щодо оформлення та інвентаризації справ у комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» на нерухоме майно,  яке визнане від умерлою спадщиною, реєстрації його в реєстрі прав власності.
 • Забезпечує здійснення в установленому порядку обміну інформацію між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 • Запроваджує сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та налізу інформації.
 • Забезпечує вирішення питань поетапного дооснащення існуючих систем одержання та обробки інформації у виконкомі районної у місті ради сучасною комп’ютерною і телекомунікаційною технікою.

 III. Обов’язки

 • Бере участь у складанні балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території.
 • Забезпечує захист фінансових інтересів та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства.
 • Готує матеріали щодо отримання позик з джерел, передбачених чинним законодавством.
 •  Забезпечує перевірку правильності складання і затвердження єдиних кошторисів доходів та видатків  підвідомчих бюджетних установ.
 • На підставі визначеного міською радою складу доходів та видатків здійснює функції зі складання районного в місті бюджету, схвалює проект рішення про районний у місті бюджет та подає його на розгляд районній у місті раді.
 • Забезпечує виконання районного у місті бюджету, внесення змін до нього, погодження звіту про його виконання та оприлюднення інформації про районний у місті бюджет відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування видатків районного у місті бюджету, а саме: складає реєстр фінансування, платіжне доручення на фінансування бюджету розвитку  і в установленому законодавством порядку подає його до відділення Державної казначейської служби.
 • Контролює правильність проведення виплат і відшкодувань коштів за рахунок міського і районного  у місті бюджету  відповідно до діючого законодавства.
 • Організовує своєчасний та якісний розгляд і вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, установ і організацій, вживає заходи по  усуненню причин їх виникнення.
 • Надає інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.

IV. Права

 • Одержувати в установленому порядку від районних відділів, управлінь, податкового органу та відділення Державної казначейської служби, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування, матеріалів, у тому числі бухгалтерську та статистичну звітність, для складання проекту бюджету та аналізу його виконання.
 • Застосовувати заходи згідно з чинним законодавством до підприємств, установ і організацій  при наявності фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, з повідомленням про це керівників міських управлінь.
 • Одержувати від установ банків відомості щодо стану бюджетних рахунків установ і організацій, що фінансуються з районного у місті бюджету.
 • Одержувати безкоштовно, для здійснення функцій покладених на фінансовий відділ, інформацію від статистичних і контролюючих органів.
 • Проводити у відділах місцевих органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, в установах банків  та інших фінансово-кредитних установах, незалежно від форм власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок.
 • Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
 • Проводити роботу по підготовці, організаційному забезпеченню, відстеженню результативності та перегляду регуляторних актів по правовому врегулюванню, господарських відносин в межах компетенції відділу згідно із Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справах в межах делегованих повноважень.
 • Відділ поряд з правами, зазначеними в цьому Положенні, має також інші права, надані йому чинним законодавством.

 V.Організація роботи відділу

 • Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, та поточного плану роботи відділу.
 • Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, службою, комітетами виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 • Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з підприємствами, установами і організаціями, а також з податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою та  Державною казначейською службою.
 • Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.

     У своїй роботі фінансовий відділ виконкому районної у місті ради керується наступними законами України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними документами:

 • Конституцією України;
 • Про місцеве самоврядування в Україні;
 • Про службу в органах місцевого самоврядування;
 • Бюджетний кодекс України;
 • Податковий кодекс України;
 • Закон України «Про Державний бюджет» на відповідний бюджетний період;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»;
 • Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
 • Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами;
 • Наказ МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зі змінами;
 •  Постанова КМУ від 23.01.2015 №12 «Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету»;
 • Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;
 • Наказ Головного управління Державного казначейства України «Про затвердження Порядку передачі до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету»;
 • Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про захист персональних даних».

Звіти про роботу відділу

Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2019 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 21.09.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 21.09.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 14.09.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 14.09.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році ЗВІТ за І півріччя 2018 року ЗВІТ за І півріччя 2018 року Письмовий звіт за 1 півріччя 2018 Письмовий звіт за 1 півріччя 2018 Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 23.08.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 23.08.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду  Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду  Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду  Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду  Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 13.07.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році (станом на 13.07.2018) Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році Інформація щодо стану виконання бюджету по загальному фонду Тернівського районного у місті бюджету в 2018 році
Сторінки   1 2 3 »