Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Заступник голови районної у місті ради

Заступник голови районної у місті ради

Кушнір Сергій Іванович

Дні та часи прийому: Чт (10.00-17.00)
Ел.скринька: kushnir.sergey@trnvk.gov.ua
Загальний стаж: 28 роки (2 роки стаж державної служби)
Освіта: повна вища
Посада: Заступник голови районної у місті ради
Рік народження: 1972
Телефон: 35-03-53

 • Здійснює свої повноваження відповідно до ст.56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, а в межах делегованих повноважень - постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови з питань розвитку місцевого самоврядування, фізичної культури і спорту, внутрішньої політики, ведення Державного реєстру виборців, надання адміністративних послуг і погоджувальних процедур у виконкомі районної у місті ради, санітарно-епідемічного стану, попередження та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на території району, цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, охорони праці.
 • В разі відсутності голови районної у місті ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної у місті ради.
 • Повідомляє депутатів, доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесій ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.
 • Організовує підготовку сесій районної у місті ради, питань, що вносяться на розгляд ради. Надає пропозиції щодо організаційно-технічного забезпечення проведення сесій.
 • Забезпечує своєчасне оприлюднення рішень ради, доведення їх  до виконавців і    населення, організовує контроль за їх виконанням.
 • Організовує роботу зі складання плану роботи районної у місті ради і контролює його виконання.
 • За дорученням голови районної у місті ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 • Сприяє депутатам районної у місті ради у здійсненні ними своїх повноважень, в організації прийому громадян, проведенні звітів перед виборцями, діяльності депутатських фракцій.
 • Організовує навчання депутатів.
 • Забезпечує виконання Регламенту районної у місті ради.
 • Розглядає запити, звернення, пропозиції та зауваження депутатів, координує роботу щодо їх виконання.
 • Забезпечує депутатів необхідною інформацією, вживає заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень виборців.
 • Організовує за дорученням голови районної у місті  ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів щодо проведення на території району Всеукраїнських референдумів, виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.
 • За дорученням голови районної у місті ради або районної у місті ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.
 • Забезпечує гласність роботи районної у місті ради, організовує обговорення громадянами проектів рішень ради з важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення проектів  рішень районної у місті ради.                           
 • Координує роботу щодо співпраці з політичними та громадськими об’єднаннями, вирішення питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій; співпраці із засобами масової інформації, налагодження зв’язків з громадськістю, контролю за додержанням на території району законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 • Забезпечує взаємодію виконкому районної у місті ради з управлінням статистики у м. Кривому Розі, військовою частиною Т0400 1936 окремого загону механізації Державної Спеціальної Служби Транспорту Міністерства інфраструктури України, Жовтнево-Тернівським комісаріатом в межах наданих повноважень.
 • Координує діяльність закладів фізичної культури і спорту, розташованих на території району, сприяє створенню умов для розвитку фізичної культури і спорту за місцем мешкання населення та в місцях масового відпочинку, розширенню мережі спортивних секцій, груп здоров’я, загальної фізичної підготовки, спортивних клубів.
 • У межах повноважень органів місцевого самоврядування сприяє підготовці та   організації призову громадян на строкову службу.
 • Організовуєт та координує питання  розробки і виконання заходів щодо поліпшення  роботи  з  профілактики  виробничого  та   побутового  травматизму, нещасних випадків.
 • Координує   взаємодію   з  територіальними   органами   державного   управління   і нагляду з питань охорони життя і здоров’я людей у всіх сферах життєдіяльності населення  в Тернівському районі.
 • Координує співпрацю із санітарно-епідеміологічною та ветеринарною службами.
 • Спрямовує і контролює роботу:
 • відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю;
 • відділу  з  питань  надзвичайних  ситуацій,  цивільного  захисту  населення, мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців;
 • організаційного  відділу  з  питань  підготовки і проведення постійних комісій та пленарних засідань районної у місті ради;
 • комітету з фізичної культури і спорту;
 • головного спеціаліста з питань погоджувальних процедур,
 • інспектора з питань охорони праці.
 • Забезпечує інформаційну підтримку офіційного веб-сайту виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет.
 • Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних, володільцем чи розпорядником яких є виконком районної у місті ради.
 • Забезпечує дотримання порядку доступу до публічної інформації.
 • Виконує інші доручення голови районної у місті ради.
 • За дорученням голови районної у місті ради має право підпису документів          фінансового характеру.